Zes grote ambities

De nieuwe initiatieven hebben betrekking op de zes hoofdprioriteiten van de Commissie von der Leyen, namelijk:

  • Een Europese Green Deal
  • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
  • Een economie die werkt voor de mensen
  • Een sterker Europa in de wereld
  • Bevordering van onze Europese levenswijze
  • Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Met haar ambitieuze programma wil de Commissie een antwoord bieden op de huidige uitdagingen en crisissen. Zo zullen er begin 2023 voorstellen gelanceerd worden om de elektriciteitsmarkt van de EU grondig te hervormen, o.m. door de elektriciteits- en gasprijzen te ontkoppelen. Tegelijkertijd wil de Commissie de inspanningen opvoeren om de ecologische en digitale transitie van de EU verder door te voeren. In dat kader zal er o.m. een common European mobility data space voorgesteld worden om digitalisering in de mobiliteitssector te stimuleren.

Een overzicht van alle initiatieven uit het Commissiewerkprogramma 2023 is hier(opent in nieuw venster) terug te vinden.

Transportinitiatieven

Er worden heel wat nieuwe transportinitiatieven verwacht, waaronder een herziening van de richtlijn maten en gewichten, een herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer en een gezamenlijke mededeling over de update van de maritieme veiligheidsstrategie van de EU. Daarnaast zal ook bestaande regelgeving geëvalueerd worden, wat kan resulteren in een nieuw (wetgevend) initiatief. In dit kader worden het regelgevend kader passagiersrechten, het voertuigveiligheidspakket en de richtlijn geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren herzien.

Voor de belangrijkste dossiers zal er periodiek een stand van zaken worden gegeven op onze website(opent in nieuw venster).