Het gaat om de volgende termijnen:

 • 3 maanden voor:
  • verstoring van de orde
  • het niet-naleven van richtlijnen of instructies die examinatoren of medewerkers van het examencentrum hebben gegeven
  • verbale agressie.
 • 6 maanden voor:
  • bedreigingen
  • fysieke agressie tegen zaken.
 • ·12 maanden voor:
  • (poging tot) fraude
  • fysieke agressie tegen personen.

Fraudebestrijding vormt een belangrijk aandachtspunt in de examencentra en de aanpak wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. Een objectieve beoordeling van de rijvaardigheid van kandidaat-bestuurders is essentieel voor een betere verkeersveiligheid.

Niet-erkend buitenlands rijbewijs: eerst scholing en daarna pas examen

Houders van een niet-erkend buitenlands rijbewijs zullen vanaf 1 september 2021 niet langer een vrijstelling van scholing krijgen. Dat betekent dat ook zij minstens 3 maanden moeten oefenen met een voorlopig rijbewijs vooraleer ze het praktijkexamen mogen afleggen. Als ze 2 keer niet slagen voor het theorie- of praktijkexamen moeten ze verplicht rijles volgen vooraleer ze opnieuw examen mogen afleggen. Op die manier worden de regels voor alle kandidaten gelijkgesteld en komt het meteen ook de verkeersveiligheid ten goede.