Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hervorming rijopleiding vanaf 1 maart 2024 Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Hervorming rijopleiding vanaf 1 maart 2024

Nieuwsbericht
1 augustus 2023

Vanaf 1 maart 2024 moeten begeleiders van leerling-bestuurders met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ een vormingsmoment volgen. Elke leerling-bestuurder moet vanaf dan ook minstens 5 in plaats van 3 maanden oefenen.

Minimale oefenperiode wordt verlengd naar 5 maanden

Elke leerling-bestuurder moet vanaf 1 maart 2024, tussen het afleveren van het voorlopig rijbewijs en het afleggen van het praktisch examen, minstens 5 maanden verplicht oefenen op de openbare weg. Momenteel ligt de oefenperiode nog op 3 maanden. Dit geldt ook voor leerling-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs verkregen hebben voor 1 maart 2024 wanneer ze pas vanaf 1 maart 2024 hun praktijkexamen afleggen.

Meer informatie vindt u op de webpagina van de minimale oefenperiode.

Verplicht vormingsmoment voor begeleiders

Vraagt u vanaf 1 maart 2024 een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ (M36) aan? Dan moeten uw begeleiders een vormingsmoment volgen. Het gaat hierbij niet om een praktische proef zoals het rijexamen zelf, maar om een workshop of informatiemoment. Zo’n sessie duurt 3 uur. Het vormingsmoment vindt plaats bij een erkende lesgever of kan ook digitaal gevolgd worden. De aanwezigheid van de deelnemers zal digitaal geregistreerd worden in de databank van de Vlaamse overheid. Het examencentrum zal controleren of de begeleider(s) van de leerling-bestuurder het verplichte vormingsmoment hebben gevolgd.

Het vormingsmoment voor begeleiders wordt opnieuw ingevoerd, nadat het tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020 al verplicht was.

Meer informatie vindt u op de webpagina van het vormingsmoment.