Op 20 en 21 oktober 2022 vond onder Tsjechisch voorzitterschap een Informele Raad Transport plaats in Praag. De discussies stonden volledig in het teken van spoor. Een eerste debat ging over de verdere ontwikkeling van hogesnelheidslijnen en het bevorderen van de internationale connectiviteit, een tweede debat over de uitdagingen voor het Europese spoorvervoer. Tijdens het lunchdebat werd de impact van de huidige energiecrisis op het spoor besproken. Namens België was federaal minister Gilkinet aanwezig.

België sprak zijn steun uit voor de Europese ambities op het vlak van modal shift voor spoor, waarbij wordt ingezet op een sterk netwerk tussen de Europese hoofdsteden. Daarnaast is België voorstander van een ambitieuze herziening van de TEN-T verordening met ambitieuze criteria voor spoor en binnenvaart. De belangrijkste uitdagingen voor het spoorvervoer situeren zich op het vlak van verlaging van administratieve lasten en rapporteringsverplichtingen, het wegwerken van grensoverschrijdende missing links en een meer gelijke verdeling van financieringsmiddelen over de budgetperiode.

Ook het EU Action Plan to boost long distance and cross-border passenger rail (in het Engels)(opent in nieuw venster) kwam aan bod. De belangrijkste prioriteiten voor België zijn de verhoging van het aanbod nachttreinen, een betere informatie-uitwisseling, facilitering bij de aankoop van rollend materieel, implementatie van passagiersrechten en harmonisering van ticketing.