Ook Kustvisie kwam aan bod als onderdeel van het ‘Flanders State of the Art in Water Challenges event’. Dit event vond plaats op donderdag 23 maart in Flanders House en werd voorgezeten door Lydia Peeters, minister van Mobiliteit en Openbare Werken en Zuhal Demir, minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na de introductie van ministers Peeters en Demir lichtten zes sprekers diverse Vlaamse kustbeschermingsinitiatieven toe. Een van deze sprekers was Alexander D’Hooghe. Hij sprak namens het consortium Hoogtij(d) over hoe Kustvisie onze kust op lange termijn beschermt tegen de stijgende zeespiegel.