De Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken kan jaarlijks een subsidieoproep lanceren voor mobiliteitsprojecten die duurzame mobiliteit bevorderen. Projecten met een educatief of sensibiliserend karakter en acties rond verkeersveiligheid, het bevorderen van fietsen of milieuvriendelijk verkeer en het stimuleren tot duurzame verplaatsingen komen in aanmerking voor een subsidie.

Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een stichting kunnen een subsidie aanvragen. Een beoordelingscommissie beoordeelt de ingediende projecten op basis van criteria, zoals vernieuwend potentieel, bovenlokaal effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en de kosteneffectiviteit. In 2022 werden acht projecten ingediend; twee daarvan werden positief beoordeeld.

Mobiel 21 vzw: sturend parkeerbeleid voor een lokaal duurzaam mobiliteitsbeleid

Mobiel 21 vzw wil lokale besturen helpen bij het opzetten van een strategisch parkeerbeleid en hen ook motiveren om parkeermanagement te integreren in de lokale mobiliteitsplanning. Concreet doen ze dat met ParkPAD: een Europese audit-tool. De tool analyseert en verbetert het parkeerbeleid door middel van dialoog met stakeholders. Getrainde auditoren begeleiden de gemeenten en steden bij het auditproces. De analyse start met een digitale bevraging van het huidige parkeerbeleid. De tool behandelt de verschillende facetten van dat parkeerbeleid: beleid, uitvoering, innovatie (bv. laadpalen en parkeren, Hoppinpunten, nieuwe normen of aanbevelingen), informatie en communicatie, handhaving en datagebruik. Gemeenten bepalen zelf waar zij (meer) op inzetten en de auditor begeleidt hen daarbij. De tool werd ontwikkeld door ‘Park4SUMP’, een Europees consortium van 16 steden en 6 experten dat geleid wordt door Mobiel 21 vzw.

De steden Sint-Niklaas en Kortrijk hebben de tool getest in 2021 en 2022. Mobiel 21 vzw wil in 2023 acht nieuwe centrumsteden en kleine/middelgrote gemeenten de kans bieden om met ParkPAD aan de slag te gaan.

Fietsersbond vzw: Bike for Life 2023

‘Bike for Life’ is de benefietcampagne van Fietsersbond vzw. ‘Bike for Life’ 2023 nodigt iedereen uit om van 2 t.e.m. 31 oktober 2023 zo vaak mogelijk te fietsen. ‘Bike for Life’ focuste tot nu toe op werkgevers en werknemers: deelnemende werkgevers sponsorden gedurende de maand oktober alle fietsritten naar het werk van hun medewerkers met een bedrag voor het goede doel. In 2023 kunnen zowel werknemers (gelinkt aan een deelnemende organisatie) als het grote publiek (iedereen die wil meefietsen voor het goede doel) deelnemen. Daarnaast wil de Fietsersbond met dit project mensen in vervoersarmoede vooruithelpen door de opbrengst van ‘Bike for Life’ integraal te schenken aan ‘Een fiets voor iedereen’, het initiatief dat fietsen en fietsoplossingen wil aanbieden aan mensen in vervoersarmoede.

Deelnemers kunnen hun fietsritten via een eenvoudige online applicatie registreren en verzamelen per fietsrit een sponsorbedrag voor het goede doel. Werknemers die meefietsen met hun werkgever krijgen per rit een bedrag gesponsord via hun werkgever. Particulieren die uit eigen naam meefietsen engageren zich om per fietsrit zelf een bedrag te sponsoren (bv. een deel van hun fietsvergoeding of sponsoring van vrienden of familie).