Gedaan met laden. U bevindt zich op: NeXperta officieel van start: Eigen Vermogen versterkt technische ondersteuning aan infrastructuurbeheerders Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

NeXperta officieel van start: Eigen Vermogen versterkt technische ondersteuning aan infrastructuurbeheerders

Nieuwsbericht
2 juli 2024

Op 1 juli 2024 is NeXperta van start gegaan: de handelsnaam van het Eigen Vermogen en de verzamelnaam voor de vier technisch ondersteunende afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Met het Eigen Vermogen verzekert het Departement MOW de huidige dienstverlening aan de infrastructuurbeheerders van de Vlaamse overheid en kan ze die technische ondersteuning ook tegen betaling aanbieden aan andere publieke of semipublieke organisaties.

NeXperta is de verzamelnaam voor de vier technisch ondersteunende afdelingen van het Departement MOW én de handelsnaam van het Eigen Vermogen. Concreet bieden Expertise Beton en Staal, het Waterbouwkundig Laboratorium, Geotechniek en Algemene Technische Ondersteuning vandaag technische ondersteuning aan beheerders van mobiliteitsinfrastructuur binnen het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken: het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg nv, De Werkvennootschap, Lantis, De Lijn en de afdeling Maritieme Toegang van het Departement MOW. Daarnaast werkt NeXperta ook samen met partners binnen andere beleidsdomeinen.

Deze vier afdelingen hebben één gemeenschappelijk doel: een dienstenpakket aanbieden dat het Vlaamse infrastructuur- en mobiliteitsbeleid, of de uitvoering ervan, ondersteunt. Concreet gaat het over infrastructuur in het beheer van het Vlaamse Gewest: gewestwegen, bruggen, kaaimuren, sluizen … De specifieke technische ondersteuning vanuit NeXperta omvat zowel inspecties en analyses, ondersteunende onderzoeken, studies en berekeningen, risico-inschattingen als voorstellen inzake prioritaire werken.

Dubbel doel

De oprichting van het Eigen Vermogen heeft een dubbel doel. Omwille van de opeenvolgende besparingen stond de dienstverlening van NeXperta onder druk. Met het Eigen Vermogen wil het Departement MOW de continuïteit van de dienstverlening aan de huidige klanten ook in de toekomst blijven verzekeren. De mogelijkheid om bijkomende diensten tegen betaling aan te bieden, biedt de kans om de dienstverlening van NeXperta op peil te houden en de nodige expertise te kunnen verzekeren. Via een Eigen Vermogen kan het Departement MOW ook extern gefinancierde opdrachten opnemen voor andere publieke of semipublieke organisaties (bijvoorbeeld steden en gemeenten, provincies of havenbedrijven). Het uitgangspunt daarbij is wel dat het aanbod niet marktverstorend mag zijn. Het Departement MOW zal eind deze zomer gericht communiceren naar potentiële nieuwe klanten.

De NeXperta- afdelingen zullen zelf dus kunnen instaan voor een deel van hun middelen door hun beleidsuitvoerende taken onder te brengen bij het Eigen Vermogen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over monitoring en metingen, waterpassingen, geotechnische terreinproeven, analyse en geotechnische of sedimentologische laboratoriumproeven.

Filip Boelaert, secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken: “Met dit Eigen Vermogen willen we ook in de toekomst capaciteit en expertise kunnen garanderen om onze agentschappen te ondersteunen. We bieden hiermee een antwoord op de gestegen werkdruk en de vraag naar bijkomende activiteiten, zonder evenwel de marktwerking te verstoren. We maken ons departement met andere woorden klaar voor de toekomst en de vele uitdagingen die ons als beleidsdomein wachten, zoals het asset management. Ook voor onze medewerkers is dit een bijzondere stap. Ik wil hen dan ook danken voor hun inzet om dit verhaal mee te kunnen schrijven.”

Meer informatie