Zoals steeds staat het Vlaamse CEF-team ter beschikking om u te adviseren en te ondersteunen bij de opmaak van uw projectvoorstel. Volgende deadlines kan u alvast noteren:

  • Bezorg ons uw projectconcept tegen uiterlijk 30 november 2022.

  • Voor projecten met fysieke interventies zijn verklaringen vereist van enerzijds de bevoegde Natura2000 autoriteit, anderzijds van de bevoegde autoriteit omtrent de impact op de waterkwaliteit. Deze milieuverklaringen dienen uiterlijk 30 november 2022 te worden aangevraagd bij respectievelijk het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij.


De oproepen zullen afsluiten op 18 januari 2023. Bezorg dus uiterlijk 3 januari 2023 uw volledige dossier aan het CEF-team voor screening, feedback en lidstaatvalidatie. Hier kan u alle stappen terugvinden die bij de indiening van een projectvoorstel moeten doorlopen worden.

Let op:

  • er is een aparte timing is voor de oproep 2022 rond militaire mobiliteit. De deadline voor indiening is 29 september 2022. Via deze link (in het Engels) ((opent in nieuw venster)) kan u de infodag van CINEA hieromtrent herbekijken.

  • Ook voor de oproepen omtrent de Alternative Fuels Infrastructure Facility worden aparte deadlines gehanteerd: de deadline voor indiening is 10 november 2022, projectconcept en aanvraag milieuverklaringen moeten tegen 29 september 2022 reeds bezorgd worden. Ook hieromtrent is meer informatie beschikbaar op onze website.