Het verkeersbord C23 wordt gebruikt om zwaar verkeer (vrachtwagens) te sturen, bijvoorbeeld om ze uit dorpskernen of schoolomgevingen te weren. Dit verkeersbord wordt vaak gecombineerd met een onderbord waarop een gewicht staat aangeduid. Tot voor kort verwees dat gewicht naar de massa van het voertuig in beladen toestand (de werkelijke massa).

Politiediensten konden bestuurders die deze tonnagebeperking niet respecteren alleen sanctioneren na een materiële vaststelling: door het voertuig effectief te wegen. De technologie van ANPR kon dus alleen ingeschakeld worden als hulpmiddel om de overtreding vast te stellen. Inbreuken op de tonnagebeperking werden daardoor eerder beperkt gesanctioneerd.

Dat is nu verleden tijd. De federale overheid heeft eerst in de legende van het verkeersbord C23 de betekenis van het onderbord aangepast zodat het aangeduide gewicht voortaan verwijst naar de maximaal toegelaten massa. Daardoor wordt het mogelijk om het toegangsverbod te handhaven op basis van beelden van onbemande automatisch werkende camera’s. Nu heeft ook de Vlaamse overheid haar definitieve goedkeuring gegeven om inbreuken op de tonnagebeperking toe te voegen aan de lijst met overtredingen waarvoor materiële bewijsmiddelen op basis van onbemande automatisch werkende toestellen bewijswaarde krijgen tot het tegendeel is bewezen.