Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectplan EU-Voorzitterschap goedgekeurd door Vlaamse Regering Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Projectplan EU-Voorzitterschap goedgekeurd door Vlaamse Regering

Nieuwsbericht
21 november 2022

Op vrijdag 28 oktober 2022 heeft de Vlaamse Regering een projectplan goedgekeurd voor het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (januari - juni 2024). Dat plan bevat de inhoudelijke krachtlijnen die de leidraad vormen voor het Vlaamse luik en bestaat uit vier delen: 

  • een omschrijving van het algemeen kader; 
  • de inhoudelijke en budgettaire plannen per beleidsdomein;
  • de overkoepelende aspecten (communicatie, culturele omkadering, ...); 
  • de rolverdeling binnen Vlaanderen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte transportdossiers binnen de Raad en de geplande vergaderingen en evenementen die vanuit Vlaanderen rond transport en infrastructuur georganiseerd zullen worden. 

Verwachte agenda binnen de Raad

Maritiem en binnenvaart

Rond die thema’s worden verschillende initiatieven verwacht in de loop van 2023. In de eerste helft van 2023 zal de Europese Commissie het maritiem veiligheidspakket lanceren, waarvan voornamelijk de herziening van de richtlijn maritieme ongevallen, de herziening van de richtlijn verontreiniging vanaf schepen en de herziening van het EMSA-mandaat relevant zijn voor Vlaanderen. In de tweede helft van 2023 zal de Commissie de herziening publiceren van de richtlijn river information services (RIS). Die richtlijn betreft een exclusief gewestelijke bevoegdheid en is van prioritair belang voor Vlaanderen. Naar verwachting zullen een aantal van die richtlijnen in 2024 in de triloogfase zijn aanbeland en dus onder Belgisch Voorzitterschap kunnen worden gefinaliseerd. Voor een aantal dossiers zullen de besprekingen in de Raad mogelijk onder Belgisch Voorzitterschap kunnen worden aangevat.


Landvervoer

Ook rond landvervoer zullen de komende periode een aantal nieuwe pakketten worden gepubliceerd, die naar verwachting deels onder Belgisch Voorzitterschap zullen worden gefinaliseerd. In de eerste helft van 2023 zal het verkeersveiligheidspakket worden gelanceerd, met voor Vlaanderen de relevante herziening van de richtlijn rijbewijzen en de richtlijn grensoverschrijdende handhaving van verkeersovertredingen. In de eerste helft van 2023 (tweede kwartaal, 2023) plant de Commissie verder de herziening van de richtlijn maten en gewichten, gevolgd door een pakket rond voertuigveiligheid in de tweede helft van 2023 (derde kwartaal, 2023). Ook enkele van die initiatieven zullen naar verwachting prominent op de agenda staan tijdens het Belgisch Voorzitterschap.


Intermodaal transport

Wat intermodaal transport betreft, is het uitkijken naar het initiatief rond multimodale digitale mobiliteitsdiensten dat in de eerste helft van 2023 wordt verwacht. Dat initiatief werd door de Vlaamse Regering als een prioritair dossier geïdentificeerd en zal mogelijk onder Belgisch Voorzitterschap kunnen worden gefinaliseerd. In het tweede kwartaal van 2023 zal de Europese Commissie ook een greening freight package lanceren met o.a. een nieuw kader voor de berekening van de uitstoot van vervoer (count emissions) en de herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer. Dat laatste dossier kent een prioritair belang voor Vlaanderen. Tot slot zal in 2023 een horizontaal voorstel worden gepubliceerd betreffende passagiersrechten, met een mogelijke relevantie voor Vlaanderen.

Ook rond luchtvaart zal de Commissie een aantal initiatieven nemen of verderzetten, maar gezien de overwegend federale bevoegdheid voor luchtvaart is de relevantie voor Vlaanderen vrij beperkt.

Geplande vergaderingen en evenementen

Naast het formele luik van het Belgische EU-Voorzitterschap is het de gewoonte dat het Voorzitterschap een aantal (informele) vergaderingen en evenementen organiseert. Op het vlak van transport en infrastructuur worden vanuit Vlaanderen momenteel een viertal evenementen naar voren geschoven. Die zullen in de loop van 2023 verder vorm krijgen.