Vakjury- én publieksprijs

Om kans te maken op de vakjuryprijs moeten lokale besturen ten laatste op 15 juni een onderbouwd dossier indienen met de visie en realisaties rond toegankelijkheid binnen hun stad of gemeente. Er zijn 3 categorieën: kleine, middelgrote en grote steden of gemeenten. De winnaar in elke categorie krijgt een budget van 50.000 euro ter beschikking om te besteden aan een project rond toegankelijke mobiliteit. Daarnaast is er ook een publieksprijs, waarvoor het grote publiek vanaf eind juni online zal kunnen stemmen op zijn favoriete meer mobiele gemeente of stad.

Themadag

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Inter en De Lijn slaan de handen in elkaar om op 3 oktober een themadag rond toegankelijke mobiliteit te organiseren.

“Slechts 14% van de Vlaamse haltes zijn op dit moment toegankelijk voor personen met een motorische beperking, dit kan en moet beter”, aldus minister Peeters. “Aangezien meer dan 60% van de haltes langs gemeentewegen liggen, spelen de lokale besturen een cruciale rol in dit verhaal. Met ‘Meer Mobiele Gemeente/Stad’ inspireren en motiveren we hen om hiermee aan de slag te gaan.”

Masterplan Toegankelijkheid

Eind 2020 heeft minister Peeters haar Masterplan Toegankelijkheid voorgesteld. Daarin staat dat 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net toegankelijk moet zijn tegen 2030, zodat ruim 70% van de reizigers kan rekenen op een toegankelijke rit. Ook moeten alle Hoppinpunten 100% toegankelijk zijn.

Om meer toegankelijke haltes langs gemeentewegen te verkrijgen, lanceerde minister Peeters de projectoproep ‘Toegankelijke Haltes’, die kadert binnen het Masterplan. Er wordt onder meer 1,8 miljoen euro voorzien via een subsidie voor lokale besturen voor het toegankelijk maken van een halte of het aanleggen van een toegankelijke halte op hun grondgebied. Intussen hebben 39 lokale besturen het charter ‘Masterplan Toegankelijke Haltes’ ondertekend en 27 steden en gemeenten tekenden in voor het coachingtraject waardoor ze voor de opmaak van hun actieplan worden ondersteund door Inter.