Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens, bestelwagens en bussen Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Subsidies voor laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens, bestelwagens en bussen

Nieuwsbericht
16 februari 2023

De Vlaamse overheid lanceerde een nieuwe projectoproep om bedrijven die willen inzetten op elektrische vrachtwagens, bestelwagens en bussen financieel te ondersteunen.

Om de transitie naar elektrisch zwaar vervoer mogelijk te maken, is het cruciaal om te investeren in voldoende adequate laadinfrastructuur. De bedoeling van de nieuwe projectoproep is om deze transitie een boost te geven. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Ik wil de drempel voor transporteurs verlagen om te investeren in elektrische voertuigen. De early believers zijn van essentieel belang om andere bedrijven mee te overtuigen”.

De Vlaamse overheid voorziet voor deze projectoproep een budget van 5 miljoen euro (maximale subsidie per project is 300.000 euro). Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2023. De oproep kadert in de Vlaamse ambitie om tegen 2025 30.000 extra laadpunten te voorzien.

Meer informatie over de projectoproep