© Patrick Henderyckx
© Patrick Henderyckx

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is eigenaar van de Visartsluis en de omgeving errond. De afdeling Maritieme Toegang is verantwoordelijk voor de infrastructuur in de haven van Zeebrugge die ervoor zorgt dat de haven toegankelijk blijft voor de scheepvaart. Op die manier bouwt, beheert en renoveert Maritieme Toegang infrastructuur zoals de Vandammesluis, maar ook havendammen en spoorwegbermen.

Leidingentunnel verzamelt alle nutsleidingen

De nieuwe leidingentunnel zal in de toekomst alle nutsleidingen bundelen op de site van de Visartsluis. Deze werken zorgen voor meer efficiëntie en veiligheid, omdat de nutsleidingen dan niet meer op verschillende plaatsen en dieptes de sluis doorkruisen. Deze leidingentunnel vermindert daarnaast het risico op beschadiging van leidingen tijdens toekomstige werken.

De tunnel, met een interne diameter van 3,5 meter, wordt aangelegd via twee verticale schachten aan beide zijden van de sluis. Onder andere de nutsleidingen van Fluvius, Aquafin en Elia komen hier op een diepte van ongeveer 32 meter samen. Bij de aanleg van de leidingentunnel wordt rekening gehouden met het project Nieuwe Sluis Zeebrugge. De tunnel zal diep genoeg liggen om de bouw van de toekomstige sluis niet te hinderen.

Werken vanaf midden 2024

De omgevingsvergunningsaanvraag voor de leidingentunnel werd midden maart 2023 ingediend. Nu deze ontvankelijk is verklaard, gaat het openbaar onderzoek van start. Vanaf 21 april tot en met 20 mei kan iedereen reageren op de vergunningsaanvraag. Zodra de omgevingsvergunning verkregen wordt en de opdracht gegund is aan een aannemer, kunnen de werken starten. Dat zal allicht vanaf midden 2024 gebeuren. Aan beide kanten van de Visartsluis komt er dan een werfzone. De werken zullen overdag op weekdagen plaatsvinden en slechts voor beperkte hinder in de omgeving zorgen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de omgeving informeren over het verdere verloop wanneer de werken voor de leidingentunnel starten. Momenteel wordt gemikt om midden 2026 de leidingentunnel klaar te hebben.

Net voor deze werken zullen enkele gebouwen rondom de Visartsluis worden gesloopt. Op deze plaats komt tijdens de werken aan de leidingentunnel de werfinrichting te staan. De vergunningsaanvraag voor de sloopwerken wordt binnenkort ingediend.