In opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werd het voorbije jaar een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de Vlaamse regionale luchthavens uitgevoerd. Niet alleen de rentabiliteit van de luchthavenexploitatie werd geanalyseerd, maar ook alle maatschappelijk effecten: de directe en indirecte effecten voor de reizigers, de bedrijven actief op de luchthaven, de omwonenden, enzovoort. Zestien verschillende scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthavens werden doorgerekend. Met de input van deze maatschappelijke kosten-batenanalyse werd vervolgens de langetermijnvisie voor de Vlaamse regionale luchthavens uitgetekend.