Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waterstofimportcoalitie stippelt roadmap uit voor waterstof import in België Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Waterstofimportcoalitie stippelt roadmap uit voor waterstof import in België

Nieuwsbericht
11 oktober 2023

De Waterstofimportcoalitie, bestaande uit toonaangevende spelers zoals DEME, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp-Bruges en WaterstofNet, heeft onlangs een gedetailleerde roadmap gepresenteerd voor de import van waterstof in België. Deze ambitieuze strategische visie biedt inzicht in mogelijke toekomstige scenario’s en schetst de onmiddellijke acties en maatregelen die vereist zijn om België te transformeren tot een klimaatneutrale energiehub.

Waterstofimportcoalitie

Port of Antwerp-Bruges, een huidige energiehub, speelt een cruciale rol in de plannen om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te worden. Gezien de beperkte beschikbaarheid van zonne- en windenergie in België en West-Europa, is het duidelijk dat lokale productie niet toereikend zal zijn om deze ambitieuze doelen te bereiken. Daarom zet België in op de import van waterstof en zijn dragers, zoals ammonia, uit landen zoals Chili, Oman, Namibië, Canada en Brazilië, waar overvloedige groene elektriciteit uit zonne- en windenergie beschikbaar is.

Om deze visie te verwezenlijken, hebben DEME, Engie, Exmar, Fluxys en WaterstofNet zich verenigd in 2019 in de Waterstofimportcoalitie. Deze coalitie richt zich op concrete projecten die gericht zijn op de productie, het transport en de opslag van waterstof en draagt bij aan het versterken van de positie van België als een mondiale leider op het gebied van duurzame energie.

De waterstof importcoaltie zet zich in om de productie, het transport en de opslag van waterstofgas te bevorderen als schakel in de energietransitie

Scenario’s voor de toekomst

De onlangs gepresenteerde roadmap van de Waterstofimportcoalitie is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de coalitiepartners en intensieve dialoog met meerdere belanghebbenden. De roadmap biedt inzicht in verschillende scenario’s voor toekomstige waterstofimport en de bijbehorende infrastructuurontwikkeling. Bovendien schetst het de onmiddellijke stappen die moeten worden ondernomen en de maatregelen die in de komende jaren moeten worden geïmplementeerd om deze ambitieuze visie tot leven te brengen.

De Waterstofimportcoalitie benadrukt dat deze gezamenlijke inspanningen niet alleen de positie van België in de wereldwijde energiemarkt zullen versterken, maar ook een cruciale rol zullen spelen in het bereiken van klimaatdoelen en het stimuleren van duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau. De roadmap vormt een solide basis voor verdere actie en samenwerking in de richting van een groenere en duurzamere toekomst voor België en de rest van de wereld.

Raadpleeg de volledige roadmap of bekijk de webinar van 2 oktober 2023 waarin de roadmap werd gepresenteerd.

Lees het volledige artikel(opent in nieuw venster).