Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werken aan Oosterweelknoop en Royerssluis officieel opgestart Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Werken aan Oosterweelknoop en Royerssluis officieel opgestart

Nieuwsbericht
14 oktober 2021

Vlaams minister Lydia Peeters: “Betere ontsluiting van de haven en meer mogelijkheden voor goederenvervoer via het water”

De werken aan de Oosterweelknoop en de Royerssluis zijn opgestart. “Met de bouw van de Oosterweelknoop en de renovatie van de Royerssluis werken we aan een betere ontsluiting voor de haven en meer mogelijkheden voor goederenvervoer via het water”, zegt Lydia Peeters, minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Dat is niet alleen belangrijk voor onze economie, maar ook essentieel als we Vlaanderen bereikbaar willen houden en de levenskwaliteit in de Antwerpse regio willen verbeteren.”

Nieuwe aansluiting naar de Ring voor haven en Eilandje

Het toekomstige op- en afrittencomplex, de zogenaamde Oosterweelknoop, geeft het zuidelijk deel van de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. In 2030 rij je van hieruit naar Linkeroever via de Scheldetunnel of naar het noordelijk deel van de Ring via de Kanaaltunnels. De nieuwe aansluiting zal het vrachtverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen.

Betere toegankelijkheid haven en Albertkanaal

Rinkoniên neemt ook de renovatie van de Royerssluis voor zijn rekening. Die sluis verbindt de Schelde met de dokken en met het verderop gelegen Albertkanaal. Na meer dan 100 jaar trouwe dienst is de sluis aan vernieuwing toe. “We bouwen de Royerssluis om naar een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen efficiënt en vlot zal behandelen”, zegt Antwerps schepen voor de Haven, Annick De Ridder. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de binnenvaart in Vlaanderen en de Vlaamse economie. Met alle betrokken partners maken we 288 miljoen euro vrij om de bereikbaarheid van de haven en de toegankelijkheid van het Albertkanaal te verbeteren.”

De renovatie van de sluis is bovendien een belangrijke stap in de modal shift naar duurzamere vervoersmiddelen binnen het goederentransport. De Royerssluis wordt namelijk aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter). “Dat maakt het mogelijk om meer en grotere binnenschepen makkelijk te versassen en zo het transport op het Albertkanaal te verhogen. Zo halen we meer vrachtwagens van de baan en verbeteren we de doorstroming op de weg”, benadrukt minister Peeters.

De renovatie van de sluis kadert ook binnen het Sigma-plan. Het niveau van de sluisdeuren en sluishoofden wordt opgetrokken om Antwerpen in de toekomst te beschermen tegen overstromingen van de Schelde. Het onderzoek naar de noodzakelijke breedte van de sluis werd gevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Over de samenwerking

Als bouwheer van de Oosterweelverbinding treedt Lantis op als aanbestedende overheid voor het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. Samen goed voor zo’n 500 miljoen euro. Van die laatste werken neemt de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken de leiding op zich. De werken gebeuren door dezelfde aannemer zodat beide werven maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd. De Vlaamse overheid en Port of Antwerp, de opdrachtgever voor de renovatie, financieren het merendeel van die 288 miljoen euro. Stad Antwerpen en Water-Link leveren een kleinere financiële bijdrage. Lantis neemt de financiering van het Oosterweelknooppunt op zich.