Gedaan met laden. U bevindt zich op: 24 mei 2024 - Resultaten 14e oproep Pendelfonds bekend Persberichten

24 mei 2024 - Resultaten 14e oproep Pendelfonds bekend

Persbericht - 24 mei 2024 - 45 organisaties krijgen via het Pendelfonds financiële ondersteuning voor hun investeringen in duurzaam woon-werkverkeer. De Vlaamse Regering trekt daarvoor 3,3 miljoen euro uit. Met het Pendelfonds geeft de Vlaamse overheid een financiële ondersteuning aan initiatieven die verplaatsingen van en naar het werk willen verduurzamen. Het is al de 14de keer dat er een oproep werd gelanceerd.

Op 18 september 2024 werd de 14de oproep van het Pendelfonds opengezet. Die richtte zich specifiek op bedrijven die op een bedrijventerrein liggen die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren en the laste mile faciliteren, om de afstand tussen de werkplek en nabijgelegen stations, tram- of bushaltes of Hoppinpunten te overbruggen.

“Heel wat fietssnelwegen liggen in de buurt van bedrijven(terreinen) en bieden unieke kansen om de fiets voor het woon-werkverkeer in te schakelen. Zo gebeuren 22% van de verplaatsingen naar het werk al met de fiets, en door de stijgende populariteit van de elektrische fiets is de gemiddelde afstand die we met de fiets afleggen om naar het werk te gaan ook gestegen naar 8 km. In de afgelopen jaren hebben we in een snel tempo fietssnelwegen aangelegd, hiervoor heb ik 450 miljoen euro uitgetrokken, dit schept ook verschillende mogelijkheden voor bedrijven om hun werknemers actiever naar het werk te krijgen”, vertelt de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Welke organisaties krijgen een subsidie?

Van de 45 goedgekeurde dossiers werden 3 dossiers (6,67%) ingediend door openbare instellingen, 18 dossiers (40%) door privébedrijven en 24 dossiers (53,33%) door organisaties die behoren tot de social-profitsector. 15 goedgekeurde dossiers (33,33%) werden ingediend door KMO’s en 3 goedgekeurde dossiers (6,67%) zijn bedrijfsoverschrijdend.

Organisaties werden aangezet om een project in te dienen waarin bedrijfsoverschrijdend wordt samengewerkt (met minstens drie bedrijven samen) én die vertrekken vanuit een totaalbenadering (en zo een pakket aan maatregelen aanbieden die elkaar versterken en een logisch, samenhangend geheel vormen). Voorbeelden van zo’n projecten zijn het realiseren van nieuwe infrastructuur die fietsverplaatsingen of carpooling faciliteert, de aankoop of leasing van (plooi)fietsen, het gebruik van auto- en fietsdeelsystemen, fietsvergoedingen.

Massale interesse

134 organisaties dienden een dossier voor deze oproep. 123 daarvan kregen een positief advies. Van de ingediende dossiers krijgen uiteindelijk 45 dossiers een subsidie via het Pendelfonds, goed voor een totaal budget van €3.369.291 miljoen.

Er werd een rangorde opgestelde, omdat het totale bedrag van de aangevraagde subsidies hoger lag dan het totale subsidiebedrag dat voor de oproep werd voorzien. De projecten die het meest voldeden aan de focus van de oproep, kregen een hogere score. Dat leidde uiteindelijk tot 45 goedgekeurde dossiers.

De Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Met de nieuwe mobiliteitsvisie Hoppin zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en toegankelijker vervoer. Het Pendelfonds geeft organisaties een duwtje in de rug die hier ook actief op inzetten. Ik ben dan ook erg blij met de grote interesse voor het Pendelfonds. Daaruit blijkt dat er in Vlaanderen heel veel organisaties initiatief tonen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken.”

Het bedrag per subsidiedossier bedroeg maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indiende. Dit maximumbedrag verhoogde naargelang het subsidiedossier door twee of meer bedrijven werd ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven. De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Goedgekeurde dossiers

Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die een subsidie zullen ontvangen.

BedrijfsnaamProvincie
Mediahuis NVAntwerpen
Nike ELCAntwerpen
AZ Sint MaartenAntwerpen
UPC DuffelAntwerpen
Centrum voor Medische AnalyseAntwerpen
Emmaüs vzw Jeugdzorg EmmaüsAntwerpen
Vzw Stijn - De Witte MolAntwerpen
Wit gele kruis van AntwerpenAntwerpen
Antea Belgium nvAntwerpen
NEKTARI VZWAntwerpen
Helan onafhankelijk ziekenfondsAntwerpen
Jessa Ziekenhuis Campus SalvatorLimburg
Ziekenhuis Oost-LimburgLimburg
FrieslandCampina LummenLimburg
AluzonLimburg
Practimed BVLimburg
Stellar NVLimburg
vzw IN-ZLimburg
de Biehal vzwLimburg
BlijdorpOost-Vlaanderen
Levensvreugde Verblijven vzwOost-Vlaanderen
AZ Maria MiddelaresOost-Vlaanderen
Steenbakkerij Vande MoortelOost-Vlaanderen
Diabetesliga VlaanderenOost-Vlaanderen
vzw Woonzorg Samen OuderOost-Vlaanderen
VITAZOost-Vlaanderen
Puratos NVVlaams-Brabant
AZ DiestVlaams-Brabant
EcoWerfVlaams-Brabant
az WestWest-Vlaanderen
Zilvervogel vzwWest-Vlaanderen
LithobetonWest-Vlaanderen
Handsaeme MachineryWest-Vlaanderen
Sportievak vzwWest-Vlaanderen
Scholengroep Sint-Rembert vzwWest-Vlaanderen
De Patio vzwWest-Vlaanderen
Mulder Natural Foods NVWest-Vlaanderen
PicanolWest-Vlaanderen
WestlandiaWest-Vlaanderen
InterWestWest-Vlaanderen
DL Chemicals Detaellenaere-LoosveltWest-Vlaanderen
St. JozefskliniekWest-Vlaanderen
ECS Corporate NVWest-Vlaanderen
Transics International BVWest-Vlaanderen
Woonmaatschappij Ons Onderdak bvWest-Vlaanderen

Focus van de maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de soort maatregelen die gesubsidieerd worden en het bedrag dat wordt toegekend per maatregel.

MaatregelenTotaalbedrag
1.Infrastructurele ingrepen die functionele (elektrisch aangedreven) fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren.€ 1.639.558
2.De aankoop en leasing van (elektrisch aangedreven) bedrijfsfietsen.€ 748.707
3.Het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen.€ 27.925
4.Vergoedingen voor het gebruik van openbaar vervoer.€ 154
5.Kosten voor het onderhoud van (elektrisch aangedreven) fietsen.€ 300.090
6.Fietsvergoedingen.€ 57.507
7.De aankoop van uitrusting voor fietsers.€ 246.978
8.Communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven.€ 146.597
9.Projectcoördinatiekosten€ 201.775
10Innovatieve maatregel€ 0

Meer informatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid heeft een coördinerende rol in het Pendelfonds. Meer informatie vindt u op https://pendelfonds.be/(opent in nieuw venster).