Gedaan met laden. U bevindt zich op: 26 april 2024 - Vlaamse Regering stelt eerste ontwerp projectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge vast Persberichten

26 april 2024 - Vlaamse Regering stelt eerste ontwerp projectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge vast

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe mijlpaal bereikt voor het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge. Het eerste ontwerp projectbesluit, ook wel het kaderprojectbesluit genoemd, werd vandaag vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit besluit ligt vanaf 6 mei voor in een openbaar onderzoek. Het is de laatste stap richting het definitieve projectbesluit.

Eerste ontwerp projectbesluit

In september 2023 werd het eerste voorontwerp projectbesluit voorgesteld. Dat omvatte de resultaten van het geïntegreerd onderzoek, met daarin het mobiliteitsonderzoek, het leefbaarheidsplan, het milieueffectrapport, de maatschappelijke kosten-batenanalyse, het nautisch onderzoek en het technisch onderzoek. Deze resultaten hebben geleid tot het eindbeeld dat is omgezet in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Gelijktijdig liep de formele adviesronde waarbij instanties zoals de stad Brugge en het beleidsdomein Omgeving gedurende twee maanden hun adviezen daarop konden formuleren. De ontvangen adviezen gingen onder andere over verschillende disciplines van het milieueffectenonderzoek en over de voorschriften bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. Na zorgvuldige analyse en verwerking van de adviezen heeft het projectteam het eerste ontwerp projectbesluit opgeleverd.

© DMOW

Openbaar onderzoek van 6 mei tot en met 4 juli 2024

Het eerste ontwerp projectbesluit ligt voor in een openbaar onderzoek dat loopt van 6 mei 2024 tot en met 4 juli 2024. Gedurende 60 dagen krijgt iedereen de kans om alle documenten in te kijken en erop te reageren. Vervolgens gaat het projectteam met deze reacties aan de slag. Wanneer de reacties zijn verwerkt, kan de Vlaamse Regering het eerste ontwerp projectbesluit definitief vaststellen en kan het project verder uitgewerkt worden tot op het niveau van de omgevingsvergunning.

Infomomenten van 14 tot en met 17 mei 2024

Een samenvatting van de informatie die voorligt in het openbaar onderzoek (milieueffectrapport, maatschappelijke kosten-baten analyse, eindbeeld, gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan …) wordt voorgesteld tijdens infomomenten in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge tussen 14 en 17 mei 2024. De infomomenten worden op wijkniveau georganiseerd. Inwoners en handelaars uit de omgeving ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers:

  • een tweede toegang tot de achterhaven;
  • een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert;
  • een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen.

Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.

Alle actuele informatie over het project kunt u vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be(opent in nieuw venster)