Zodra een werknemer minstens twee verschillende opleidingen volgt, waarvan minstens één op eigen initiatief en minstens één op initiatief van de werkgever, is er sprake van het ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’: het persoonlijk maximum van de werknemer wordt dan verdubbeld.

Een werknemer kan in schooljaar 2021-2022 dus recht hebben op een verdubbeling van het persoonlijk maximum, maar het verdubbelde aantal uren kan nooit voor eenzelfde opleiding gebruikt worden. Er is één persoonlijk maximum voor de opleiding(en) die de werkgever voorstelde (maximum 125 uur) en één persoonlijk maximum voor de opleiding(en) die de werknemer zelf koos (maximum 125 uur).

Bij het indienen van een terugbetalingsaanvraag in het WSE-loket, duidt de werkgever steeds aan wie het initiatief neemt voor de opleiding: de werknemer of de werkgever.

Deze maatregel kadert in het plan ‘Alle Hens Aan Dek’, voor een duurzame relance van de arbeidsmarkt.