Hier kunt u een klacht neerleggen over discriminatie op het werk. Om een geval van discriminatie te melden bij het Meldpunt Werkgerelateerde Discriminatie gelden specifieke voorwaarden en procedures. Als onze diensten niet bevoegd zijn om uw klacht te behandelen, geven we deze door aan de juiste instantie. Een overzicht van de overige bevoegdheden van de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie vindt u hier.

Uw klacht

Sleep de bijlage naar hier om ze toe te voegen.

Uw contactgegevens

Het is niet verplicht uw contactgegevens te noteren. Als een klacht voldoende gedetailleerd wordt ingediend, kunnen we de gebeurtenissen ook onderzoeken. Toch zijn er soms bijkomende gegevens nodig, en dan helpt het wanneer we u kunnen contacteren. Als u uw contactgegevens vermeldt, dan houden we eraan u als betrokkene te informeren over de stand van het onderzoek en de resultaten achteraf.