Sinds 1 september 2020 kunnen erkende mantelzorgers tijdelijk minder of niet werken om de zorg voor een ouder, familielid, een buur of vriend op te nemen. Net zoals bij ouderschapsverlof of palliatief verlof, kunnen ze daarvoor een onderbrekingsuitkering van de RVA ontvangen. Daarbovenop kunnen werknemers uit de privé-sector of socialprofitsector voortaan een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen. Deze is aan te vragen met terugwerkende kracht, vanaf 1 september 2020.