Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanpassing Kwaliteits- en Registratiemodel Nieuwsberichten van Werk & Sociale Economie

Aanpassing Kwaliteits- en Registratiemodel

Nieuwsbericht
12 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 kunnen dienstverleners van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen enkel nog een kwaliteitsregistratie ontvangen via een kwaliteitslabel uit de markt of een wettelijk kwaliteitssysteem. Dienstverleners die niet vertrouwd zijn met het kwaliteits- en registratiemodel, kunnen eenmalig gebruik maken van de WSE-standaard als goedkeuringsbewijs.

Het kwaliteitsdecreet wil een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen voor de begunstigden van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen. Organisaties die deze diensten leveren aan werkzoekenden, werkenden, organisaties of ondernemingen en hiervoor een financiering, subsidie of andere ondersteuning van het Departement Werk en Sociale Economie of de VDAB ontvangen, moeten aantonen dat ze aan de kwaliteitsvoorwaarden van het decreet voldoen en ontvangen hiervoor een kwaliteitsregistratie.

Op 1 januari 2023 start een nieuwe fase voor het Kwaliteits- en Registratiemodel en kunnen dienstverleners in principe enkel een kwaliteitsregistratie aanvragen op basis van een kwaliteitslabel uit de markt of een wettelijk kwaliteitssysteem. Nieuwe dienstverleners bieden we de mogelijkheid een kwaliteitsregistratie te doen op een eenvoudige en laagdrempelige manier. Zij kunnen eenmalig de WSE-standaard als goedkeuringsbewijs gebruiken voor de kwaliteitsregistratie. Deze registratie is 18 maanden geldig en biedt zo de dienstverlener de nodige tijd om werk te maken van een kwaliteitslabel van de markt of een geschikt wettelijk kwaliteitssysteem.

In 2022 werden op basis van een analyse van de regelgeving van andere beleidsdomeinen ook een aantal nieuwe wettelijke kwaliteitssystemen geïdentificeerd. Hierdoor zullen heel wat organisaties zich dankzij hun erkenning of vergunning via een andere overheid eenvoudig kunnen laten registreren.