Een opleiding- en loopbaanoffensief: maatregelen om een versnelling te realiseren in levenslang leren en om meer Vlamingen via opleiding, omscholing en (her)oriëntering te versterken in hun loopbaan. 2021 wordt het jaar van de opleiding, een jaar waarin zoveel mogelijk werknemers, werkzoekenden, tijdelijk werklozen en inactieven opleiding volgen, zich omscholen en heroriënteren. Het akkoord voorziet onder meer volgende initiatieven;

 • Een eenmalige verruiming en verhoging van de stagebonus
 • Een ruim en toegankelijk (online) opleidingsaanbod
 • Een breed opleidingsaanbod voor tijdelijk werklozen
 • Een tijdelijk gezamenlijk besluitrecht in het Vlaams opleidingsverlof
 • Competentiechecks, competentiecoaching en competentieversterking voor werkenden en ondernemingen
 • Een versterking van het werkplekleren

Vlaanderen digitaal transformeren: maatregelen om digitale talenten en vaardigheden te versterken, om opleidingen in het kader van levenslang leren maximaal digitaal te faciliteren en om iedereen volwaardig deel te laten uitmaken van de digitale samenleving. Het akkoord voorziet onder meer volgende initiatieven;

 • Een actieplan e-leren voor opleidingspartners
 • Alle opleidings-en loopbaanincentives in één overzichtelijke portefeuille
 • Een breed digitaal loopbaanplatform
 • Digitale ontsluiting van het (online) opleidingsaanbod
 • Versnelde uitrol van de VDAB-werkgeversbenadering
 • Uitbouw van digitale werkgeversloketten
 • Digitaal organiseren van jobbeurzen en sollicitaties
 • Digitalisering van het VDAB-partnermanagement

Een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen: maatregelen om mensen die reeds aan de slag zijn aan de slag te houden, om loopbaantransities te faciliteren (over de sectoren heen) en om mensen aan te trekken die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren. Het akkoord voorziet onder meer volgende initiatieven;

 • Versterking begeleidingscapaciteit VDAB en partners
 • Gedifferentieerde activeringsaanpak naar niet-beroepsactieven
 • Een talenplan voor de activering van nieuwkomers
 • Uitbreiding van de transitiepremie naar ondernemerschap voor kansengroepen
 • Ondersteuning digitalisering en innovatie in sociale economie ondernemingen
 • Ondersteuning van telewerken
 • Acties om de zij-instroom in de zorgsector en het onderwijs te versterken
 • ….

Het departement WSE is klaar om mee uitvoering te geven aan dit akkoord. Lees hier het volledige akkoord. (PDF bestand opent in nieuw venster)