Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Wilt u kansen geven aan personen met een gezondheidsprobleem of arbeidshandicap? Dan kunt u als werkgever of zelfstandige de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. De VOP compenseert de lagere productiviteit én eventuele extra kosten die de gezondheidsproblemen of arbeidshandicap van de werknemer met zich meebrengen. Met de VOP simulator kunt u nagaan of u of uw werkgever recht heeft op de VOP.

Vanaf 2023 wordt de VOP vervangen door individueel maatwerk. Met individueel maatwerk kan de werkgever naast de loonpremie ook gebruikmaken van een begeleidingspremie. Wie al voor 2023 gebruik maakt van de VOP kan hier verder beroep op blijven doen. Wie een verhoging of verlenging van de VOP wenst, stapt over naar individueel maatwerk. Ook de doelgroep wordt verruimd naar personen met meerdere problematieken en nood aan ondersteuning op de werkvloer.

Collectief maatwerk

Is een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar doordat u een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen hebt? Dan kunt u misschien aan de slag in een maatwerkbedrijf ((opent in nieuw venster)). Interesse om in een maatwerkbedrijf aan de slag te gaan? Vraag ‘advies collectief maatwerk’ ((opent in nieuw venster)) aan bij VDAB. Zij zoeken samen met een bemiddelaar een geschikte job in een maatwerkbedrijf. Werknemers in maatwerkbedrijven kunnen na een evaluatie en bedrijfsstage eventueel doorstromen naar de reguliere economie.

Met de komst van individueel maatwerk vanaf 2023 bereiden we de ondersteuning van werkgevers in het gewone arbeidscircuit uit. Op deze manier kunnen meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag en ondersteunen we de doorstroom van doelgroepwerknemers uit maatwerkbedrijven.

ESF-projecten

Ook ESF Vlaanderen heeft regelmatig openstaande oproepen waarin ondersteuning voor mensen met een arbeidshandicap of gezondheidsprobleem centraal staan. Momenteel zijn er geen openstaande oproepen. Daarom zetten we enkele inspirerende projecten in de kijker:

  • Met het ESF-project ‘We Go To Work’ zetten UZ Gent en het Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) in op de re-integratie van langdurig zieken, door de begeleiding naar werk al op te starten tijdens de revalidatie in het ziekenhuis. Lees meer over de ervaring van Elias en Giovanni ((opent in nieuw venster)) met het project ‘We Go To Work’.
  • Emino en KU Leuven zetten samen hun schouders onder het ESF-project ‘Re-integratie voor personen met een zeldzame ziekte’. Met dit project willen ze een dienstverlening ontwikkelen op maat van personen met een zeldzame ziekte zodat ze opnieuw toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Bekijk hun project in dit filmpje. ((opent in nieuw venster))
  • Kunlabora ((opent in nieuw venster)) bouwde met de financiële steun van ESF Vlaanderen aan een groei-app ‘Povigo’ voor mensen die na een burn-out terug stappen richting de arbeidsmarkt willen zetten. De app geeft ruimte voor persoonlijke notities en reflecties, groei in soft skills en stappen naar werk, en maakt dit traject inzichtelijk met een aantal data science technieken.

Ontdek meer ESF-projecten op de projectenkaart. ((opent in nieuw venster))

Vlaamse aanmoedigingspremie of Vlaams zorgkrediet

Werkt u in de privésector of socialprofitsector en neemt u een verlofstelsel op om voor een familielid met gezondheidsproblemen te zorgen of om mantelzorg te verlenen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die u van de Vlaamse overheid krijgt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Wilt u snel weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een aanmoedigingspremie en welke uitkering u daarbij eventueel zou ontvangen. Raadpleeg de simulator Vlaamse aanmoedigingspremie. ((opent in nieuw venster))

Werkt u in de Vlaamse openbare sector en wilt u meer tijd om te zorgen voor een familielid met gezondheidsproblemen of om palliatieve zorg te verlenen? Dan kunt u hier via het Vlaams zorgkrediet verlof voor nemen en tegelijk een uitkering voor krijgen. Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Raadpleeg de simulator Vlaams zorgkrediet ((opent in nieuw venster)).

Duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs

Bij duaal leren leert de leerling afwisselend in een onderneming én op school. Ook in het buitengewoon secundair onderwijs is duaal leren een volwaardige leerweg. Lees meer over duaal leren op de website duaalleren.vlaanderen ((opent in nieuw venster)). Benieuwd welke opleidingen momenteel worden aangeboden in het buitengewoon secundair onderwijs? Zowel voor opleidingsvorm 3 als opleidingsvorm 4 bestaan er verschillende duale opleidingen:

Bent u op zoek naar cijfers? Raadpleeg het Trendrapport 2021 over kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt.