Twee vragen staan centraal in de opdracht:

  • Hoe kunnen we de werkzaamheidsgraad en de tewerkstelling maximaal op peil houden in de onzekere periode waar we voor staan?
  • Hoe kunnen we jobverlies vermijden, nieuwe jobs creëren, mensen maximaal aan het werk krijgen en de bestaande mismatch en tekorten aanpakken?

Prof. Dr. Stijn Baert (UGent), Prof. Dr. Ans De Vos (UAntwerpen, Antwerp Management School), Prof. Dr. Ive Marx (UAntwerpen), Prof. Dr. Ludo Struyven (KU Leuven, HIVA & FSW), Prof. Dr. Sarah Vansteenkiste (KU Leuven, Steunpunt Werk) en Wim Van der Beken (IDEA Consult) zullen zich hierover buigen en waar nodig ook bijkomende experten bevragen. Zij gaan op zoek naar concrete arbeidsmarktmaatregelen, -hefbomen en relance instrumenten binnen de Vlaamse bevoegdheden om schokken op te vangen en de impact van de crisis te verminderen, in het bijzonder voor wie kwetsbaar is of dat dreigt te worden. Daarnaast zullen zij ook aanbevelingen doen op vlak van data-opbouw, monitoringstrategie en onderzoeksinfrastructuur om een verdere opvolging en bijsturing zo goed mogelijk te faciliteren.

Het advies wordt verwacht aan het begin van de zomer. Minister Crevits wil dit inzetten om haar relancestrategie evidence-based te onderbouwen, met aandacht voor evoluties op de arbeidsmarkt.