Single permit

Personen die niet de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben en die meer dan 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, hebben daarvoor een gecombineerde vergunning nodig, de zogenaamde ‘single permit’. Die vergunning vormt zowel de toelating om te werken als om in België te wonen.

Welke regio de gecombineerde vergunning uitreikt, hangt in principe af van de vestigingsplaats van de onderneming. Als de onderneming bijvoorbeeld in Linkebeek gevestigd is, is dat de Vlaamse overheid. 5 km meer noordelijk – bijvoorbeeld in Ukkel – is de Brusselse overheid bevoegd. Ligt de onderneming 5 km meer zuidelijk – bijvoorbeeld in Waterloo –, dan moet de werkgever een aanvraag doen bij de Waalse overheid. Elke regio had hiervoor een eigen aanvraagprocedure.

Vanaf 31/5 kunnen werkgevers en hun mandatarissen voor elk van deze vergunningen terecht op één plaats: workinginbelgium.be(opent in nieuw venster). Zij hoeven dus geen rekening meer te houden met welke overheid de vergunning uitreikt. Het unieke loket zal de aanvragen automatisch doorsturen naar het bevoegde gewest.

Modernisering en vereenvoudiging

Het loket zorgt voor vereenvoudiging en modernisering: aanvragen op papier of per e-mail maken plaats voor een onlinetoepassing, waar klanten de dossiers 24/7 kunnen indienen en raadplegen.

Het loket centraliseert alle aanvragen over de verschillende gewesten heen, waardoor klanten gemakkelijk het overzicht bewaren over hun lopende dossiers. De status van een aanvraag is nu permanent te raadplegen via de toepassing, waardoor de klant niet langer contact hoeft op te nemen met de dienst om een statusupdate te krijgen.

Zodra de gewesten de dossiers hebben behandeld voor het luik werk, worden die automatisch doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Die is verantwoordelijk voor het verblijf. Als aan alle voorwaarden voldaan is, reiken zij de gecombineerde vergunning uit. De aanvrager wordt via de e-Box Enterprise, de digitale brievenbus van zijn onderneming, automatisch op de hoogte gebracht van de eindbeslissing. Het verlies van briefwisseling en verkeerde adressen behoren zo tot het verleden.

Het uniek loket zal dus alle overheden die betrokken zijn bij de Belgische gecombineerde vergunning digitaal met elkaar verbinden. Dat is een optimalisering van de dienstverlening via een nog snellere en gecoördineerde behandeling van de aanvragen.

Gefaseerde aanpak

Om onmiddellijk een meerwaarde te realiseren voor zowel de gebruiker als de administraties is gekozen voor een gefaseerde aanpak.

In de huidige fase kan een onderneming of zijn vertegenwoordiger een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indienen via de onlinetoepassing op een beveiligde manier. De werkgever en de buitenlandse werknemer worden op een unieke wijze geïdentificeerd via het KBO-nummer en INSZ-nummer. Op basis van de ingegeven informatie wordt de aanvraag automatisch overgemaakt aan de bevoegde regio.

Enkel als het door technische problemen niet lukt om de vergunning via het uniek loket aan te vragen, kan de aanvraag tussen 31 mei en 1 juli nog via e-mail ingediend worden. Voeg bij de e-mail een motivering van de reden waarom de aanvraag niet via het uniek loket werd ingediend.

In een tweede fase, voorzien voor het derde kwartaal van 2021, wordt de applicatie nog gebruiksvriendelijker via een aantal functies zoals de mogelijkheid om vlot aanvragen in te dienen voor meerdere werknemers in eenzelfde situatie.

In de loop van volgend jaar kunnen ook de vergunningen voor korte tewerkstellingen (minder dan 90 dagen) en de arbeidskaarten voor onbepaalde duur via het Uniek Loket ingediend worden. In de tussentijd kunnen deze aanvragen nog steeds op de huidige manier ingediend worden.

Samenwerking regio’s en federale overheid

Het project Uniek Loket gaat terug tot 2011. Toen legde Europa aan de lidstaten een unieke procedure op voor het aanvragen en afleveren van een gecombineerde vergunning voor arbeid en verblijf.

Na de omzetting van de Europese richtlijn naar Belgisch recht werd het Uniek Loket opgestart. Sinds de laatste staatshervorming worden de arbeidsvergunningen in België toegekend door de regio’s, terwijl verblijfvergunningen op het federale niveau bleven. Om deze administratieve complexiteit te neutraliseren is nu een geïntegreerd platform beschikbaar dat alle betrokken regionale en federale actoren verbindt.

Zowel de algemene informatie als de applicatie zijn beschikbaar via een unieke toegangspoort: www.workinginbelgium.be(opent in nieuw venster). De RSZ coördineert en faciliteert dit ambitieuze project.

Meer informatie

Vanaf 31/5 is de applicatie Single Permit beschikbaar op www.workinginbelgium.be(opent in nieuw venster). Hier vindt u ook alle bijkomende info en contactgegevens.

Meer over toelating tot arbeid.