Welke regio de gecombineerde vergunning uitreikt, hangt in principe af van de vestigingsplaats van de onderneming. Als de onderneming bijvoorbeeld in Linkebeek gevestigd is, is dit de Vlaamse overheid. 5km meer noordelijk – Ukkel bijv. – is de Brusselse overheid bevoegd. Ligt de onderneming 5km meer zuidelijk – Waterloo bijv. , dan moet de werkgever een aanvraag doen bij de Waalse overheid. Elke regio had hiervoor een eigen website en aanvraagprocedure.

Vanaf 3 mei kunnen werkgevers of hun mandatarissen terecht op één plaats, Working in Belgium, voor elk van deze vergunningen. Zij hoeven dus geen rekening meer te houden met welke overheid de vergunning uitreikt. Het uniek loket zal de aanvragen automatisch doorsturen naar het bevoegde Gewest.

Modernisering en vereenvoudiging

Het loket zorgt voor vereenvoudiging en modernisering: in plaats van aanvragen op papier of per mail in te dienen, kunnen klanten de dossiers 24/7 indienen en de status ervan raadplegen via een online toepassing.

Het loket centraliseert alle aanvragen over de verschillende gewesten heen, waardoor klanten gemakkelijk het overzicht bewaren van hun lopende dossiers. De status van de aanvraag is nu te allen tijde te raadplegen via de toepassing, waardoor de klant niet langer dient contact op te nemen met de dienst om een statusupdate te krijgen.

Nadat de gewesten de dossiers hebben behandeld voor het luik werk, worden ze automatisch doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze dienst is verantwoordelijk voor het luik verblijf. Als aan alle voorwaarden voldaan is, reiken zij de gecombineerde vergunning uit. De klant wordt via zijn eBox ((opent in nieuw venster)) automatisch op de hoogte gebracht van de eindbeslissing. Het verlies van briefwisseling en verkeerde adressen behoren zo tot het verleden.

Het uniek loket zal dus alle overheden die betrokken zijn bij de Belgische gecombineerde vergunning digitaal met elkaar verbinden. Dit zal leiden tot een optimalisering van de dienstverlening en een nog snellere en gecoördineerde behandeling van de aanvragen.

Gefaseerde aanpak

Om zo snel mogelijk meerwaarde te realiseren voor zowel de gebruiker als administraties is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Bij elke release zullen bijkomende functionaliteiten toegevoegd worden aan de applicatie, die zowel het gebruiksgemak van de applicatie als doorlooptijd van de aanvraag gunstig zullen beïnvloeden.

In de eerste fase zal de klant een aanvraag voor een gecombineerde vergunning kunnen indienen via de online toepassing op een beveiligde manier. De toegang tot deze toepassing voor zowel de werkgever of zijn mandataris wordt strikt bewaakt via een beveiligde toegang. Zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer worden op een unieke wijze geïdentificeerd aan de hand van een universele identificatiesleutel (KBO-nummer, bis-nummer). De toepassing zal zelf aan de hand van de ingegeven informatie de bevoegde regio bepalen en de aanvraag aan deze regio overmaken.

In een tweede fase, voorzien in het derde kwartaal van 2021, worden bijkomende klantvriendelijke functionaliteiten toegevoegd aan de toepassing zoals het dupliceren van een aanvraag. Zo wordt vanaf dan maximaal ingezet op het ‘only once principe’: de Dimona en DMFA gegevens worden bijvoorbeeld rechtstreeks opgehaald.

Voorlopig is dit uniek loket enkel beschikbaar voor de gecombineerde vergunning, in het eerste kwartaal 2022 komen daar ook de korte tewerkstellingen van <90 dagen via arbeidskaart en de arbeidskaarten voor onbepaalde duur bij. In de tussentijd kunnen deze aanvragen nog steeds op de bestaande manier ingediend worden.

Online aanvragen

Vanaf 3 mei 2021 zullen werkgevers of mandatarissen zich niet langer hoeven te wenden tot de afzonderlijke regio’s, maar hun aanvraag kunnen indienen op een centrale plaats : Working in Belgium

Bent u werkgever of mandataris en heeft u hier vragen over? Contacteer de bevoegde dienst in uw regio:

Meer info:

Team arbeidskaarten Brussel

Tel.: 02 553 43 00

E-mail arbeidskaart@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)