Welke regio de gecombineerde vergunning uitreikt, hangt in principe af van de vestigingsplaats van de onderneming. Als de onderneming bijvoorbeeld in Linkebeek gevestigd is, is dat de Vlaamse overheid. 5 km verder naar het noorden – in Ukkel bijv. – is de Brusselse overheid bevoegd. Ligt de onderneming 5 km zuidelijker – in Waterloo bijv., dan moet de werkgever een aanvraag doen bij de Waalse overheid. Elke regio had daarvoor een eigen website en aanvraagprocedure.

Sinds 31 mei kunnen werkgevers of hun mandatarissen terecht op één plaats, Working in Belgium, voor elk van die vergunningen. Zij hoeven dus geen rekening meer te houden met wélke overheid de vergunning uitreikt. Het uniek loket zal de aanvragen automatisch doorsturen naar het bevoegde gewest.

Modernisering en vereenvoudiging

Het loket zorgt voor vereenvoudiging en modernisering: in plaats van aanvragen op papier of per mail in te dienen, kunnen klanten de dossiers 24/7 indienen en de status ervan raadplegen via een online toepassing.

Het loket centraliseert alle aanvragen over de verschillende gewesten heen, waardoor klanten makkelijk het overzicht bewaren van hun lopende dossiers. De status van de aanvraag is nu te allen tijde te raadplegen via de toepassing, waardoor de klant niet langer contact hoeft op te nemen met de dienst om een statusupdate te krijgen.

Nadat de gewesten de dossiers hebben behandeld voor het luik werk, worden ze automatisch doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Die dienst is verantwoordelijk voor het luik verblijf. Als aan alle voorwaarden voldaan is, reiken zij de gecombineerde vergunning uit. De klant wordt via zijn eBox ((opent in nieuw venster)) automatisch op de hoogte gebracht van de eindbeslissing. Het verlies van briefwisseling en verkeerde adressen behoort zo tot het verleden.

Het uniek loket zal dus alle overheden die betrokken zijn bij de Belgische gecombineerde vergunning, digitaal met elkaar verbinden. Dat zal leiden tot een optimalisering van de dienstverlening en een nog snellere en gecoördineerde behandeling van de aanvragen.

Gefaseerde aanpak

Om zo snel mogelijk meerwaarde te realiseren voor zowel de gebruiker als de administraties, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Bij elke release zullen bijkomende functionaliteiten toegevoegd worden aan de applicatie, die zowel het gebruiksgemak van de applicatie als de doorlooptijd van de aanvraag gunstig zullen beïnvloeden.

In de eerste fase zal de klant een aanvraag voor een gecombineerde vergunning kunnen indienen via de online toepassing op een beveiligde manier. De toegang tot die toepassing voor de werkgever of zijn mandataris wordt strikt bewaakt via een beveiligde toegang. Zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer wordt op een unieke wijze geïdentificeerd aan de hand van een universele identificatiesleutel (KBO-nummer, bis-nummer). De toepassing zal zelf aan de hand van de ingegeven informatie de bevoegde regio bepalen en de aanvraag aan die regio bezorgen.

In een tweede fase, voorzien in het derde kwartaal van 2021, worden bijkomende klantvriendelijke functionaliteiten toegevoegd aan de toepassing, zoals het dupliceren van een aanvraag. Zo wordt vanaf dan maximaal ingezet op het ‘only once-principe’: de Dimona- en DMFA-gegevens worden bijvoorbeeld rechtstreeks opgehaald.

Voorlopig is het uniek loket enkel beschikbaar voor de gecombineerde vergunning, in het eerste kwartaal 2022 komen daar ook de korte tewerkstellingen van maximaal 90 dagen via arbeidskaart en de toelatingen voor onbepaalde duur bij. In de tussentijd kunnen die aanvragen nog steeds op de bestaande manier ingediend worden.

Online aanvragen

Sinds 31 mei 2021 hoeven werkgevers of mandatarissen zich niet langer te wenden tot de afzonderlijke regio’s, ze kunnen hun aanvraag indienen op één centrale plaats : Working in Belgium.

Bent u werkgever of mandataris en hebt u daar vragen over? Contacteer de bevoegde dienst in uw regio:

Meer info:

Team arbeidskaarten Brussel

Tel.: 02 553 43 00

E-mail arbeidskaart@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)