Werken moet lonen. Daarom voert de Vlaamse Regering de jobbonus in, een premie die één keer per jaar wordt toegekend aan werknemers met een laag inkomen (tot 2.500 euro bruto per maand). Meer informatie over deze premie vindt u op https://www.vlaanderen.be/jobbonus.

Ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer willen worden, zullen een premie ontvangen: de jobbonus+ of starterspremie.

Premie van maximum 1.200 euro

Werknemers met een brutomaandloon van 2.500 euro of minder krijgen bij de overstap naar het ondernemerschap maximaal twee keer een premie van 600 euro. Deze maatregel geldt ook voor wie als loontrekkende al zelfstandige in bijberoep is en de overstap wil maken naar voltijds ondernemen. Zo wil de Vlaamse Regering ondernemerschap stimuleren. Zo’n 12.000 startende ondernemingen zouden aanspraak maken op deze premie.

Praktische uitwerking nog niet afgerond

De precieze voorwaarden om in aanmerking te komen voor de jobbonus+ zijn nog niet gekend. Het wetgevend kader wordt nog verder uitgewerkt. Wie denkt in aanmerking te komen, hoeft momenteel niets te ondernemen.

De beslissing om de jobbonus+ in het leven te roepen is een principiële beslissing. Over dit voorontwerp van het decreet wordt nog advies ingewonnen van de SERV en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.