Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuw: ESF Vlaanderen wordt Europa WSE Nieuwsberichten van Werk & Sociale Economie

Nieuw: ESF Vlaanderen wordt Europa WSE

Nieuwsbericht
29 september 2022

ESF Vlaanderen gaat vanaf 30 september verder als ‘Europa WSE’. Afdelingshoofd Benedict Wauters geeft in drie vragen uitleg bij deze vernieuwende stap.

Waarom verandert de naam ‘ESF Vlaanderen’?

We hebben de start van het nieuwe Europese zevenjarenprogramma aangegrepen als moment om kritisch naar onszelf te kijken. Is wat we doen en wie we zijn nog relevant voor onze doelgroep? Leveren onze inspanningen het gewenste resultaat? Uit die denkoefening bleek dat iedereen van onze afdeling met hart en ziel werkt voor onze samenleving, maar dat al die inspanningen nog meer kunnen opbrengen als we ons focussen op een aantal strategische werven. Om relevant te blijven en onze maatschappelijke rol te blijven vervullen, hebben we dan ook besloten om onze afdeling zowel naar inhoud als uitstraling grondig aan te pakken.

Wat betekent de nieuwe naam ‘Europa WSE’?

Onze naam ‘Europa WSE’ is kort voor ‘de afdeling ‘Europese programma’s’ van het Departement Werk en Sociale Economie’. Alleen kan je dat laatste niet op kaartjes printen. Daarom spreken we vanaf 30 september over ‘Europa WSE, net zoals we vroeger spraken over ‘ESF Vlaanderen’ in plaats van de toenmalige afdelingsnaam ‘de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen’.

‘Europa WSE’ vat eigenlijk goed samen wat we zijn: een afdeling die de brug vormt tussen Europa en Vlaanderen. We ontdekten tijdens die identiteitsoefening namelijk dat de naam ‘ESF Vlaanderen’ niet langer de lading dekte. Wij doen zoveel méér dan enkel de middelen van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen beheren. Een verandering was dus noodzakelijk om aan te sluiten bij onze nieuwe realiteit.

Welke veranderingen zijn er verder nog?

Uit de vele denkoefeningen is niet enkel een nieuwe naam gekomen. We hebben ook een bijgespijkerde missie en een nieuwe visie ontwikkeld, in lijn met onze nieuwe identiteitsbeleving. Daarnaast is ook de interne werking aangepakt, gebaseerd op een aantal prioriteiten in het nieuwe programma waarrond we strategische werven hebben gedefinieerd, zoals de lerende organisatie, lokale partnerschappen, leerecosystemen… Dit alles wordt in opgefriste geuren en kleuren verpakt. Eind 2022 volgt ten slotte een nieuwe website, met deze URL:
https://www.vlaanderen.be/europawse(opent in nieuw venster)