Het gemeenschappelijk initiatiefrecht

Vlaanderen wil de leergoesting van de werknemers aanwakkeren, want competenties zijn de grondstof van de Vlaamse economie. Bij wijze van experiment krijgt de werkgever de expliciete rol om opleidingen voor te stellen aan hun werknemers zodat ze hun toekomstkansen in de sector of op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken. Een duwtje in de rug door de werkgever richting opleiding kan werknemers over de drempel(s) tillen. Van een verplichting door de werkgever kan geen sprake zijn, vandaar de term gemeenschappelijk initiatiefrecht.

De opleidingen die de werkgever voorstelt aan de werknemer hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job zijn en blijven ten laste van de werkgever. Vlaams opleidingsverlof blijft het individueel recht van de werknemer om opleiding te volgen en daartoe afwezig te zijn op het werk.

Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op het voorstel van de werkgever verdubbelt zijn recht op VOV en kan maximaal 250 VOV-uren opnemen.

Lees meer over het Vlaams opleidingsverlof en het maximum aantal VOV-uren waarop de werknemer per schooljaar recht heeft.

Daarnaast is er een bijkomende wijziging om sneller te voldoen aan de minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding. Deze voorwaarde wordt afgetoetst over alle inschrijvingen heen, en niet enkel bij éénzelfde opleidingsverstrekker. Meerdere korte opleidingen hebben ook meerwaarde en kunnen de leergoesting bevorderen!

Beide regelingen gelden voor het schooljaar 2021-2022.

Infosessies 2019 Vlaams opleidingsverlof (VOV)