Hoe zorgen wij samen dat meer werknemers opleiding volgen?

Als werkgever kan u goed inschatten welke competenties nodig zijn in uw bedrijf. U bent goed geplaatst om bij uw werknemers opleidingsnoden vast te stellen en daar suggesties over te doen.  Een duwtje in de rug door de werkgever kan de werknemer over bepaalde drempels tillen. Wij zorgen voor financiële compensatie.

Een werknemer kan via het Vlaams Opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk. Tijdens dit schooljaar loopt, in het kader van de relance, een experiment waarbij dit aantal uren verdubbeld wordt als de werkgever opleidingen suggereert en de werknemer daarop ingaat. Dat betekent dat dit schooljaar werknemers 125 uur afwezig mogen zijn voor opleidingen die zij zelf kiezen, en 125 uur voor opleidingen op voorstel van de werkgever.  Van een verplichting is evenwel geen sprake. De werknemer beslist of hij of zij op het voorstel ingaat of niet en heeft de eindbeslissing.

Maak gebruik van de Vlaamse opleidingsincentives

Werk en opleiding combineren? De Vlaamse overheid moedigt dit sterk aan met een pakket aan steunmaatregelen, zoals het Vlaams opleidingsverlof, de opleidingscheques, het Vlaams opleidingskrediet,… Via de online Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives krijgen werknemers inzicht in welke incentive voor hen is aangewezen. In de Wegwijzer beantwoordt de werknemer een aantal vragen, waarna die op basis van de antwoorden wordt toegeleid naar de informatie over de opleidingsincentives waarvoor de werknemer in aanmerking komt. De focus ligt in eerste instantie op de Vlaamse opleidingsincentives, maar de Wegwijzer verwijst ook door naar nuttige informatie rond loopbaanbegeleiding of ondersteuning voor opleiding voor zelfstandigen, werkzoekenden en tijdelijk werklozen. 

Laten we, ook in 2022, met z’n allen resoluut inzetten op een sterke leercultuur in de bedrijven en organisaties. De toekomst is aan de lerende organisatie.