Daling in coronajaar 2020

Uit het jaarrapport blijkt dat opleidingsdeelname in Vlaanderen daalde in coronajaar 2020. Op basis van gegevens van de Enquête naar de Arbeidskrachten (Statbel) blijkt dat 21,1% van de Vlamingen in 2020 een opleiding volgde, terwijl dit percentage in 2019 nog 23% bedroeg. Dit terwijl opleidingsdeelname al sinds 2017 vrij stabiel is in Vlaanderen. Ook de vierwekenindicator, die peilt naar de deelname in een specifieke referentieperiode van vier weken, toont een daling: van 8,6% in 2019 naar 7,7% in 2020. Deze daling is volledig te wijten aan een daling in de deelname aan niet-formele opleidingen, zoals cursussen, seminaries en conferenties.

Minder sterke daling in Vlaanderen dan elders in Europa

Deze daling is evenwel niet uitzonderlijk: in zo goed als alle Europese lidstaten werd in 2020 minder vaak deelgenomen aan opleidingen. De gemiddelde daling in de EU27-landen was zelfs een stuk sterker dan in Vlaanderen (1,6 procentpunt). Wel ligt het cijfer voor Vlaanderen nog een stuk onder het gemiddelde van de EU27-lidstaten (9,2%).

Grote verschillen in deelname tussen sectoren en sociale groepen

Voor loontrekkenden is opleidingsdeelname sterk afhankelijk van de sector waarin men werkzaam is. De sectoren financiële activiteiten en verzekeringen (37,2%), onderwijs (36,3%) en energie (32,4%) zijn de top drie best presterende sectoren. De sectoren bouwnijverheid (17,7%), administratieve en ondersteunende diensten (16,3%) en de horeca (10,4%) noteren de laagste percentages.

Het rapport bevestigt ook eerdere analyses over bestaande kloven in opleidingsparticipatie tussen sociale groepen. Zo nemen 55-plussers, niet-beroepsactieven, niet-Belgen en kortgeschoolden minder vaak deel aan een opleiding.

Verschillende motivaties voor deelname

Op basis van gegevens uit de COVID-19-bevraging van de Vlaamse Statistische Autoriteit blijkt bovendien dat er verschillende redenen zijn waarom mensen een opleiding volgen. Globaal gezien volgden mensen het vaakst een opleiding om hun werk beter te doen (51,4%) of om bij te leren over een onderwerp dat hen interesseert (52,1%). Ook het verbeteren van de carrièrevooruitzichten (27,5%), verplichting door de werkgever (24,5%) en voor het plezier of ontspanning (20,4%) werden veelvuldig genoemd als redenen.

Opleidingsinspanningen bedrijven

Verder toont het rapport op basis van gegevens uit de sociale balansen van bedrijven dat de opleidingsinspanningen van werkgevers in de periode 2015-2019 vrij stabiel waren. Vooral grotere bedrijven lijken vaker opleidingen aan te bieden aan hun werknemers.