Een belangrijke prioriteit van de Vlaamse Regering de komende jaren is het stimuleren van levenslang leren. Leren stopt niet na het dichtslaan van de schoolpoorten. Vlaanderen kan op dat vlak belangrijke stappen vooruitzetten. Het Vlaams Regeerakkoord voorziet dan ook in de oprichting van het Partnerschap Levenslang Leren. Dat Partnerschap krijgt de opdracht om tegen juni 2021 een ambitieus actieplan levenslang leren aan de Vlaamse Regering voor te leggen. Vandaag was de allereerste officiële bijeenkomst van het partnerschap. In Vlaanderen is er onder andere nood aan meer leerbereidheid en -goesting, meer samenwerking tussen arbeidsmarkt en aanbieders, meer innovatie en werkplekleren, enz. De departementen Werk en Onderwijs en Vorming engageren zich om in de nodige inhoudelijke ondersteuning te voorzien.

De leden van het Partnerschap Levenslang Leren:

 • Voorzitter Ans De Vos – Antwerp Management School
 • Leden namens de SERV
  • Joris Renard – Unizo
  • Jonas De Raeve – VOKA
  • Jeroen Boudewijns – Boerenbond
  • Dirk Malfait – Verso
  • Sam Coomans – ACV-CSC
  • Sarah Lambrecht – ABVV
  • Justine Scholiers – ACLVB
 • Vertegenwoordigers van onderwijslandschap en de opleidingsverstrekkers
  • Eddy Demeersseman – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Daisy Denolf – GO!
  • Els Willems – POV
  • Joke Drijkoningen – Federatie Basiseducatie
  • Bieke Morlion – UGent
  • Marc Vandewalle - UCLL
 • Vertegenwoordigers van de private opleidingsverstrekkers (sectorfonds en Syntra vzw)
  • Henk Dejonckheere – Alimento
  • Chris Venken – SYNTRA Limburg
 • Vertegenwoordiger van het lokaal niveau: Johan Vandenbranden (OVSG)
 • Vertegenwoordiger van een Business school: Dirk Buyens – Vlerick
 • Vertegenwoordiger van de Commissie Levenslang Leren van de VLOR: Kurt Berteloot – Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Levenslang leren is meer dan ooit een belangrijk thema in onze samenleving. De experten van de relancecomités bevestigen dat opleiden en levenslang leren een belangrijke sleutel zijn in het kader van de relance. Opleiden, opleiden, opleiden is het nieuwe mantra. Met een actieplan willen we de competenties van mensen versterken, hen weerbaarder maken op de arbeidsmarkt en onze bedrijven ook een extra boost geven, een win-win dus voor onze Vlaamse economie en samenleving.”

“Er moet in Vlaanderen een cultuur komen van altijd blijven bijleren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Daarom bundelen we nu de krachten van de werknemers, de werkgevers, de opleidingsverstrekkers, … Je hebt iedereen nodig. Werkgevers moeten hun werknemers bijvoorbeeld soms vrijstellen voor bijscholing. Want dat maakt hen ook tot betere werknemers en zo krijg je als werkgever ook een beter bedrijf”.

Professor Ans De Vos: “Om te komen tot duurzame loopbanen voor iedereen is het nodig om ons klassieke, lineaire denken over leren en werken te doorbreken. Leren is essentieel om inzetbaar te blijven, en om transities te kunnen maken doorheen de loopbaan. In dit partnerschap brengen we actoren uit onderwijs en arbeidsmarkt samen om een gezamenlijke visie te hieromtrent uit te bouwen én acties te formuleren om dit in praktijk te brengen.”