Bewustmakingscampagne “Rechten voor elk seizoen”

Op 15 juni 2021 lanceerde de Europese Arbeidsautoriteit de bewustmakingscampagne “Rechten voor elk seizoen ((opent in nieuw venster))”. Deze campagne vestigt de aandacht op de noodzaak om eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden te promoten voor seizoenarbeiders tewerkgesteld in alle EU-landen. De campagne, die wordt geleid door de Europese Arbeidsautoriteit samen met de Europese Commissie, het European Platform tackling undeclared work, het EURES-netwerk, de EU-landen en de sociale partners, loopt van juni tot oktober 2021.

850.000 seizoenarbeiders binnen de EU

Naar schatting verrichten 850.000 EU-burgers elk jaar seizoensarbeid buiten hun land van herkomst. Mobiele seizoenarbeiders hebben dezelfde rechten op eerlijke arbeidsomstandigheden wanneer zij in een ander EU-land werken, met dezelfde arbeids- en sociale rechten als lokale werknemers. Gezien de tijdelijke aard van hun werk kunnen zij kwetsbaarder zijn voor onzekere arbeids- en leefomstandigheden, fraude en misbruik. De COVID19-pandemie heeft de omstandigheden van seizoenarbeiders verslechterd en hen blootgesteld aan grotere gezondheidsrisico’s.

Kick-off met informatieve en preventieve “flitscontroles”

De kick-off van de campagne ging gepaard met “flitscontroles ((opent in nieuw venster))” in de groene sectoren. Zo’n controles worden voorafgaand op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) aangekondigd en ook de sociale partners worden vooraf ingelicht. Deze controles hebben dus voornamelijk een informatief en preventief karakter.

Tijdens de flitscontroles in juni werden 54 ondernemingen, 290 werknemers en 42 zelfstandigen gecontroleerd. Er werden inbreuken vastgesteld bij 15 ondernemingen. Meer resultaten kan u hier ((opent in nieuw venster))raadplegen.

De Vlaamse sociale inspectie voerde samen met diverse andere (federale) inspectiediensten deze controles uit. De Vlaamse sociale inspectie heeft heel wat expertise opgebouwd op vlak van tewerkstelling van buitenlandse werknemers en uitzendarbeid. In de land- en tuinbouw zijn er vaak buitenlandse werknemers aan het werk. Deze kunnen rechtstreeks in dienst zijn van een Belgische onderneming, waarbij wordt nagekeken of iedereen beschikt over de nodige toelating tot arbeid of arbeidskaart. De werknemers kunnen ook gedetacheerd zijn vanuit een onderneming in een andere EU-lidstaat. Dan wordt gekeken of het over een legale detachering gaat. Indien dit niet het geval is, kan er sprake zijn van illegale uitzendarbeid. Bij elke controle is er ook aandacht voor eventuele discriminatie op de werkvloer en de naleving van het taaldecreet.

Het belang van de rechten van de seizoenarbeiders

Deze maand voorziet de campagne een actieweek waarbij in heel Europa specifieke acties worden georganiseerd om het belang van de rechten van de seizoenarbeiders in de spotlight te plaatsen. De SIOD, samen met haar partners, organiseren in deze actieweek inspecties met de bijstand van buitenlandse inspectiediensten. Ook zal de Vlaamse sociale inspectie meewerken.