Vragen over de jobbonus

Burgers die vragen hebben over de jobbonus of nood hebben aan ondersteuning bij de registratie kunnen bellen naar het gratis informatienummer 0800-61106.

We hebben alle talenten nodig op onze arbeidsmarkt. Om meer mensen aan de slag te krijgen, werken meer te laten lonen en ondernemerschap te stimuleren, voorziet de Vlaamse Regering

  • een jobbonus voor loontrekkende werknemers, statutaire ambtenaren en grensarbeiders;
  • een jobbonus plus voor werknemers en zelfstandigen in bijberoep die de stap naar voltijds ondernemerschap zetten.

Ruim 730.000 werknemers en ongeveer 12.000 ondernemers (in wording) zullen recht hebben op respectievelijk een jobbonus en een en jobbonus plus. Werknemers die denken in aanmerking te komen, kunnen vanaf vandaag het rekeningnummer waarop ze de premie willen ontvangen registreren in Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster).

Jobbonus voor werknemers en statutaire ambtenaren

Met de jobbonus krijgen loontrekkende werknemers en statutaire ambtenaren die voltijds werken en 1.800 euro of minder bruto per maand verdienen jaarlijks 600 euro extra. Dat bedrag neemt stelselmatig af naargelang het loon stijgt. Iemand met een brutomaandloon van 2.500 euro of hoger maakt geen aanspraak meer op de jobbonus. Door de bonus mee te laten evolueren met de hoogte van het loon beperken we de promotieval.

Registreer vandaag al je rekeningnummer in Mijn Burgerprofiel

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. Werknemers hoeven dus geen aanvraag in te dienen en zullen vanaf eind 2022 een brief ontvangen met het concrete bedrag waarop ze recht hebben. Ook de uitbetaling zal nog voor het einde van dit jaar opstarten.

Op de website van de Vlaamse overheid kan iedereen aan de hand van enkele eenvoudige vragen nagaan of ze – al dan niet – in aanmerking komen voor de jobbonus. Werknemers die in aanmerking komen, kunnen het rekeningnummer waarop ze de jobbonus willen ontvangen registreren via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster). Dat kan vanaf vandaag al; burgers hoeven niet te wachten op hun brief. Wie geen recht heeft op de jobbonus, zal ook geen brief ontvangen

Jobbonus voor grensarbeiders

Voor grensarbeiders is de procedure om een jobbonus te verkrijgen ietwat anders. Dat zijn mensen die in één van de Europese lidstaten werken en minstens één keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen. Onder bepaalde voorwaarden komen zij ook in aanmerking voor de jobbonus.

Voor grensarbeiders kan de Vlaamse overheid geen beroep doen op gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Grensarbeiders die denken in aanmerking te komen, zullen vanaf eind 2022 een aanvraag voor de jobbonus kunnen indienen via het digitale WSE-loket.

Jobbonus plus voor (startende) zelfstandigen

Naast de jobbonus zullen werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden ook een jobbonus plus ontvangen. Met die ondersteuning wil de Vlaamse Regering het ondernemerschap stimuleren. Werknemers met een brutomaandloon van 2.500 euro of minder zullen bij de overstap naar een voltijdse zelfstandige activiteit maximaal twee keer een premie van 600 euro krijgen: de eerste keer wanneer ze starten met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als ze een jaar na start nog steeds actief zijn als ondernemer in hoofdberoep.

Ook wie al zelfstandig is in bijberoep kan deze premie ontvangen bij een overstap naar een voltijdse zelfstandige activiteit. In totaal zullen jaarlijks ongeveer 12.000 startende ondernemers deze premie kunnen ontvangen.

De jobbonus plus is momenteel een wetsvoorstel. Het voorstel wordt pas definitief na goedkeuring door de Vlaamse Regering. Momenteel kunnen rechthebbenden dus nog geen jobbonus plus ontvangen.

Meer informatie op de pagina van de jobbonus.