Weet u niet of u recht hebt op deze premie? Of bent u benieuwd naar welk bedrag u zou ontvangen? Raadpleeg dan de nieuwe simulator. Doorloop een aantal eenvoudige vragen en de simulator geeft een indicatie of u al dan niet recht hebt op dit bijkomende bedrag. Deze simulator werd ontwikkeld in het kader van het relanceplan ‘Alle Hens Aan Dek’.

Wat is de meerwaarde van de simulator?

  • U krijgt meteen een indicatie of u al dan niet in aanmerking komt voor een premie.
  • U krijgt een simulatie van de hoogte van het bedrag dat u zou ontvangen.
  • U kan zelf, op het tijdstip dat u wenst, de simulator raadplegen. Zo hoeft u de dienst niet te contacteren, en bijgevolg niet te wachten op een antwoord.

Welk soort vragen moet u beantwoorden?

  • Vragen rond de sector waarin u tewerkgesteld bent. Enkel wanneer u in de privé- of socialprofitsector tewerkgesteld bent komt u mogelijk in aanmerking.
  • Of u al dan niet een onderbrekingsuitkering bij RVA ontvangt. Alleen dan heeft u recht op een bijkomende premie.
  • Het soort onderbreking dat u bij RVA opneemt. Dit bepaalt ook of u recht heeft op een premie. Bij opname van een 1/5e tijdskrediet bij RVA, ontvangt u bijvoorbeeld geen aanmoedigingspremie.
  • Of u in het verleden al een aanmoedigingspremie ontving. In totaal kan u 12 maanden van deze premie genieten (ongeacht het soort onderbrekingsvorm dat u bij RVA opnam).