Wegwijzer gidst leergierige werknemers door de Vlaamse opleidingsincentives

In Vlaanderen is er een mooi pakket aan opleidingsincentives die werknemers een duwtje in de rug geven om hun competenties te versterken, bij te leren tijdens de loopbaan en zo ook hun positie en kansen op de arbeidsmarkt te verstevigen. Benieuwd waar u of uw werknemer recht op heeft? Raadpleeg dan de wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives. Beantwoord enkele korte vragen en kom snel te weten voor welke opleidingsincentives u in aanmerking komt.

Alle opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives vindt u in de Opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives.

Belangrijke rol voor werkgevers om opleiding te stimuleren

Een werknemer kan via het Vlaams opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk voor opleidingen die hij of zij zelf kiest. Afgelopen schooljaar werd dit, dankzij het gemeenschappelijk initiatiefrecht, verdubbeld wanneer de werkgever opleidingen suggereert en de werknemer daarop ingaat. Dat betekent dus dat een werknemer tot 125 uur afwezig kan zijn voor opleidingen die hij of zij zelf kiest en tot 125 uur voor opleidingen op voorstel van de werkgever. Ook voor schooljaar 2022-2023 blijft dit gemeenschappelijk initiatiefrecht van toepassing. Dit werd zo beslist in het werkgelegenheidsakkoord(opent in nieuw venster) tussen de Vlaamse regering en de sociale partners.

Als werkgever bent u goed geplaatst om te bepalen welke competenties uw organisatie nodig heeft in de toekomst, opleidingsnoden in uw organisatie vast te stellen en daar suggesties over te doen. Een duwtje in de rug door u als werkgever kan uw werknemer over bepaalde drempels tillen. De werknemer beslist of hij of zij op het voorstel ingaat en heeft de eindbeslissing. Lees meer over het gemeenschappelijk initiatiefrecht.

Ga eens te rade bij uw sector

Als werkgever kan u bij uw sector terecht voor informatie over opleidingen en de opleidingsincentives, een opleidingsaanbod, extra ondersteuning… Ga dus zeker eens te rade bij uw eigen sectorconsulent om te ontdekken hoe zij u verder kunnen helpen.

Bied een leerwerkplek aan voor leerlingen uit het secundair onderwijs

Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen aan alternerend leren doen en afwisselend in een schoolse omgeving en op de werkvloer kennis en vaardigheden verwerven. Door in uw organisatie een leerwerkplek aan te bieden, helpt u jongeren hun opleiding in het secundair onderwijs te vervolmaken, bereidt u hen optimaal voor op de arbeidsmarkt en leidt u mee de werknemers van de toekomst op. Als u als werkgever jongeren opleidt op de werkplek, kan u rekenen op steun vanuit de Vlaamse overheid.

Vanaf nu ook duaal leren in het volwassenenonderwijs

Vanaf 1 september 2022 wordt duaal leren ook mogelijk in het volwassenenonderwijs. Cursisten kunnen vanaf dan duale opleidingen volgen waarbij minstens de helft van de opleidingstijd in een onderneming plaats vindt. Door een leerwerkplek in uw organisatie open te stellen, biedt u mensen de mogelijkheid om hun loopbaan een nieuwe wending te geven en door te stromen in uw sector. Werknemers kunnen ook in de eigen organisatie een opleiding volgen en in loondienst blijven. Duaal leren maakt levenslang leren haalbaar en is een belangrijk instrument tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Lees meer over duaal leren in het volwassenenonderwijs.

Een beroepskwalificerend opleidings- of EVC-traject aanbieden

In een beroepskwalificerend traject leert iemand de kennis en de vaardigheden om een bepaald beroep uit te oefenen. Als organisatie kan u een beroepskwalificerend opleidings- of EVC-traject (erkenning van verworven competenties) aanbieden. Lees hoe u dit doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen.