Oorspronkelijk is de transitiepremie in het leven geroepen om werkzoekenden tot 45 jaar te ondersteunen bij het opstarten van een eigen zaak in hoofdberoep. In voorjaar 2021 werd beslist om de premie tijdelijk open te stellen voor alle werkzoekenden. Deze uitbreiding wordt nu definitief. De transitiepremie verlaagt de drempel voor werklozen om een eigen zaak op te starten, door het verlies van de werkloosheidsuitkering op te vangen. De premie bedraagt 7.800 euro en wordt maandelijks uitbetaald, gespreid over een periode van 2 jaar.

Ook voor niet-beroepsactieven

Ook personen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, geen uitkering ontvangen en ingeschreven zijn bij VDAB zullen toegang krijgen tot de transitiepremie bij de overstap naar ondernemen in hoofdberoep. Voor hen bedraagt de premie 3.900 euro, gespreid over een periode van 2 jaar als ze langer dan een jaar bij VDAB zijn ingeschreven. Personen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, geen uitkering ontvangen en minstens 6 maanden zijn ingeschreven bij VDAB ontvangen een premie van 1.950 euro.

Om voor de transitiepremie in aanmerking te komen, moeten geĂ¯nteresseerden met succes een prestarterstraject doorlopen en een aanvraag doen. Meer info vindt u hier.

Deze structurele uitbreiding van de transitiepremie moet nog worden omgezet in een definitieve beslissing van de Vlaamse Regering.