De jobbonus is er voor wie als loontrekkende minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering het verschil tussen werken en niet werken groter maken. De jobbonus wordt één keer per jaar uitbetaald en kan oplopen tot maximaal 600 euro. Bij de jobbonus van 2022 wordt eenmalig 100 euro extra geteld, dus het maximumbedrag kan oplopen tot 700 euro.

Ook grensarbeiders kunnen in aanmerking komen voor jobbonus, als ze aan de voorwaarden voldoen:

 • De grensarbeider woont in Vlaanderen en keert minstens een keer per week terug naar deze hoofdverblijfplaats;
 • De grensarbeider werkt in het buitenland (de Europese Economische Ruimte);
 • De grensarbeider is als loontrekkende werknemer aan de slag en verdient minder dan 2.500 euro bruto per maand.

Om de jobbonus te ontvangen, moeten grensarbeiders zelf een aanvraag indienen via het digitale WSE-loket(opent in nieuw venster). De Vlaamse overheid kan immers geen beroep doen op de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om de jobbonus te berekenen. Daarom moeten grensarbeiders in de aanvraag informatie geven over hun gewerkte uren en verdiend loon. Op basis van die gegevens kan het Departement Werk en Sociale Economie vervolgens bepalen of de grensarbeider in aanmerking komt en hoeveel de jobbonus zou bedragen.

Om de aanvraag te kunnen indienen, hebben grensarbeiders een aantal documenten nodig:

 • Een attest buitenlandse tewerkstelling, ingevuld en ondertekend door de buitenlandse werkgever.
 • Loonbrieven (per jaar, kwartaal of maand) van het jaar waarop de jobbonus wordt berekend.

Deze documenten moeten aan de aanvraag worden toegevoegd als bewijsstuk. Meer info over de procedure en de benodigde documenten vindt u op de jobbonus-website.

Werken er grensarbeiders voor u?

Help ons dan om hen te bereiken:

 • Informeer uw grensarbeiders door ons communicatiemateriaal mee te verspreiden en motiveer hen om een aanvraag in te dienen.
 • Help uw grensarbeiders bij vragen of problemen.
  • Dat kan zowel offline (via de handleidingen) als online (via de instructievideo).
  • U kan ook doorverwijzen naar het gratis infonummer 0800-61106 (in België). Vanuit het buitenland kunnen grensarbeiders bellen naar het betalend infonummer +32 2 553 17 00 of mailen naar jobbonus.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).
 • Vul het attest buitenlandse tewerkstelling in voor uw grensarbeiders die een aanvraag willen indienen. Ze hebben dit nodig om hun loon- en prestatiegegevens in te geven.