IDEA Consult onderzocht in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma de mogelijkheden om een leer- en loopbaanrekening concreet vorm te geven op maat van Vlaanderen. Daartoe werden de instrumenten en incentives waarmee we vandaag al inzetten op loopbanen en leren in kaart gebracht, en werden enkele scenario’s voor een leer- en loopbaanrekening uitgewerkt.

Uit de analyse blijkt dat vandaag het geheel aan opleidings- en loopbaanincentives in Vlaanderen versnipperd is en een aanpak op maat van de noden van individuele burgers niet mogelijk is. Voor de mogelijke invulling van de leer- en loopbaanrekening beschrijven de onderzoekers zeven scenario’s, die elkaar niet uitsluiten en onderling gecombineerd kunnen worden. Die scenario’s werden in de studie gebruikt als instrument om de discussie met stakeholders te voeden en te onderzoeken wat wenselijk en haalbaar is.

Lessen voor een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen

In hun conclusies geven de onderzoekers aan dat het idee van een individuele leer- en loopbaanrekening breed gedragen wordt door stakeholders. Het wordt beschouwd als een instrument met eelpotentieel voorhet overzichtelijker,transparanter en eenvoudiger maken van opleidingsrechten en moet deel uitmaken van het breder beleid rond levenslang leren.

Omdat er geen pasklaar scenario is voor de ontwikkeling van een leer- en loopbaanrekening, stellen de onderzoekers een groeipad voor waarin inspiratie kan worden gehaald uit de verschillende scenario’s. De leer- en loopbaanrekening moet gebaseerd zijn op een dubbel fundament, bestaande uit een digitaal overzicht en een harmonisering van regels en procedures, van waaruit verder wordt gewerkt op twee pijlers: recht op geld en recht op tijd.

Tot slot geven de onderzoekers ook mee dat de invulling van de leer- en loopbaanrekening een evenwichtsoefening is tussen wat wenselijk en haalbaar is. Het instrument is één puzzelstuk binnen het breder beleid rond levenslang leren.

Deze studieopdracht diende om de stap naar een concreet instrument op maat van de Vlaamse context mee voor te bereiden en moet input geven aan de visienota die momenteel voor de Vlaamse Regering wordt voorbereid.

Intussen worden al stappen gezet om de bestaande opleidingsincentives overzichtelijk te maken. In de zomer werd de wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives gelanceerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een gepersonaliseerd digitaal overzicht voor elke werknemer. In de toekomst zal het mogelijk zijn in één oogopslag een zicht te krijgen op de opleidingsincentives waar je recht op hebt.

Blijf op de hoogte met Werkzin-e, de elektronische nieuwsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie