Het Vlaams doelgroepenbeleid in cijfers

Dankzij de doelgroepverminderingen betalen werkgevers in Vlaanderen minder of geen werkgeversbijdragen wanneer ze een kortgeschoolde jongere of leerling aanwerven. Ook voor oudere werknemers kunnen werkgevers een RSZ-bijdragevermindering aanvragen, wanneer zij aan enkele voorwaarden voldoen. De tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap wordt ondersteund met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). In 2020 brak de coronacrisis uit. Dat had negatieve gevolgen op de tewerkstelling in Vlaanderen, en dus ook op het doelgroepenbeleid. We stellen vast dat in het tweede kwartaal van 2020 8,3% van de werknemers in Vlaanderen ondersteund werd met een doelgroepkorting of VOP. Dat is 1,5 procentpunten minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019. In april-juni 2020 maakten ongeveer 196.000 personen gebruik van het doelgroepenbeleid: 33.000 jongeren, 151.000 oudere werknemers en een kleine 12.000 personen met een arbeidshandicap.

De impact van de coronacrisis

In alle maatregelen van het doelgroepenbeleid is er een terugval in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van één jaar eerder. Opvallend is dat het aantal voltijdsequivalenten (VTE) met een doelgroepkorting sterker daalt dan het aantal personen. Dat heeft te maken met de tijdelijke werkloosheid die tijdens de coronacrisis veel voorkwam. Werknemers die tijdelijk werkloos werden, bleven aan de slag maar hun arbeidsvolume (VTE) daalde. De maatregelen die de kleinste afname noteren in de uitgaven zijn de VOP en de doelgroepvermindering voor oudere zittende werknemers.

Veranderingen vanaf 1 januari 2022

De doelgroepvermindering voor oudere zittende werknemers wijzigde op 1 januari 2022. De leeftijdsgrens om recht te hebben op deze doelgroepkorting wordt geleidelijk opgetrokken van 58 jaar naar 59 jaar in 2022, naar 60 jaar in 2023 en naar 61 jaar in 2024. Een overgangsmaatregel treedt in werking voor werknemers die op 31 december 2021 minstens 57 jaar oud waren.

Alles over de doelgroepkorting voor oudere werknemers die in dienst zijn vindt u hier.

Blijf op de hoogte met Werkzin-e, de elektronische nieuwsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie