Een sectorconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de sectoren waarin de sectorale sociale partners zich engageren om in hun sector maatregelen te nemen om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen. Met de nieuwe generatie sectorconvenants voor 2021-2022 trekt de Vlaamse Regering voluit de kaart van intersectorale samenwerking en wordt er ingezet op relance, ondernemen en innoveren, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, levenslang leren, werkbaar werk en non-discriminatie en inclusie. Competentie- en loopbaangericht werken is de rode draad doorheen het geheel zodat bedrijven en werknemers gewapend zijn tegen een snel veranderende en complexe arbeidsmarkt.

Met het toetreden van de begrafenissector en de sector ‘handel en diensten’ bereiken de nieuwe convenants 100.000 werknemers meer dan voorheen. Zo worden ruim 73% van de werknemers in Vlaanderen specifiek ondersteund. Via de sectorconvenanten investeert Vlaams minister van Werk in totaal ruim 12,6 miljoen euro in de sectoren.

128 sectorconsulenten en 3 intersectorale adviseurs

Om de nieuwe generatie sectorconvenants in de praktijk te brengen, worden op het terrein 128 sectorconsulenten ingezet om de concrete acties en projecten uit te voeren. Voor veel sectoren blijft het uitbouwen en promoten van een opleidingsaanbod voor hun werknemers een van de belangrijkste elementen van de sectorconvenant. Het is nu van belang dat de sectorconsulenten het aanbod ook effectief kenbaar maken en tot bij de bedrijven en werknemers brengen.

De Vlaamse Regering stimuleert de sectoren om samen te werken. Daarom worden drie intersectorale adviseurs aangesteld om de samenwerking tussen verschillende sectoren rond concrete projecten te faciliteren en versterken. Op vlak van intersectorale samenwerking zijn de sectoren alvast niet aan hun proefstuk toe. Zo zijn er al intersectorale engagementen op vlak van STEM, non-discriminatie en inclusie en studie- en beroepskeuze. In de nieuwe generatie sectorconvenants bouwen de sectoren dit verder uit met thema’s zoals jobmobiliteit. Zo zal de sector van transport en logistiek onderzoeken of werknemers in een precaire arbeidssituatie in de ene sector, bijvoorbeeld uit de verhuissector of taxisector, (tijdelijk) vlot ingezet kunnen worden in hun eigen sector of omgekeerd.

De intersectorale adviseurs gaan aan de slag met concrete uitdagingen, zoals deze van de bouwsector. Veel technische, technologische, duurzame en circulaire evoluties zijn niet beperkt tot de bouwsector alleen. Deze evoluties kunnen intersectoraal aangepakt worden. Opleidingen rond dergelijke competenties kunnen ter beschikking gesteld worden van andere sectoren en samen kunnen ook aanvullende digitale opleidingen worden ontwikkeld. De intersectorale adviseurs zullen hiervoor de nodige bruggen tussen de sectoren bouwen.

Relancetoets

De nieuwe sectorconvenants bouwen voort op de sectorconvenants van 2018-2020 maar leggen nieuwe inhoudelijke klemtonen, onder andere als gevolg van de coronacrisis. De coronapandemie deed reflecteren, om- en herdenken. Voor deze nieuwe overeenkomsten hebben de sectoren dan ook een ‘corona- of relancetoets’ uitgevoerd. Als gevolg zullen de sectoren meer inzetten op opleiden, een digitaal opleidingsaanbod en digitale vaardigheden. Er zal ook meer aandacht gaan naar werkbaar werk.

Ook de sector van de podiumkunsten voerde die relancetoets uit. De coronacrisis heeft een zware impact op de sector en hun werknemers. Met steun van de nieuwe sectorconvenant, wordt daarom werk gemaakt van een brochure over tijdelijk werk en de impact op het werknemersstatuut.

Door de coronacrisis verwacht ook bijvoorbeeld de autosector een moeilijk jaar 2021. Mogelijks zal de sector dit jaar minder auto’s verkopen, waardoor er ook minder vraag zal zijn naar onderhouds- en andere werkzaamheden. Met de nieuwe sectorconvenants vat de autosector de koe bij de horens en staan ze klaar met een relancestrategie. De strategie moet bedrijven en werknemers ondersteunen om hun competentieniveau op peil te houden en het volgen van opleidingen stimuleren. Ook tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid.

Een aantal sectoren gaat nu ook aan de slag met loopbaan- en transitiefondsen. De voedingsindustrie bijvoorbeeld, heeft naast hun opleidingsfonds nu ook een loopbaanfonds in functie van meer duurzame loopbanen met vlotte loopbaantransities en meer werkbaar werk. Zo zullen werknemers terecht kunnen bij Alimento voor gratis loopbaanbegeleiding, een persoonlijk omscholingsbudget en een premie voor kinderopvang om de combinatie werk en gezin te vereenvoudigen.

Infographic sectorconvenants 2021(PDF bestand opent in nieuw venster)

Overzicht van de sectorconvenants