Meer kansen voor personen met een arbeidsbeperking

Met de invoering van individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid de drempel voor aanwerving en tewerkstelling verlagen en zorgen voor de juiste omkadering op de werkvloer. Werkgevers en zelfstandigen kunnen rekenen op een tijdelijke, maar verlengbare, financiële ondersteuning. Deze ondersteuning kan ingezet worden bij personen met gezondheidsproblemen bij de re-integratie na ziekte en voor een meer blijvende ondersteuning op de werkvloer van persoon met een arbeidsbeperking.

Voor werkgevers zal de financiële ondersteuning bestaan uit een loonpremie en/of begeleidingspremie. De loonpremie komt tegemoet aan de mogelijke extra kosten of een lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich mee kan brengen. Het kan gaan om een aanpassing van het takenpakket, extra rustpauzes,… De begeleidingspremie zorgt ervoor dat bedrijven kwalitatieve ondersteuning kunnen bieden op de werkvloer. Ook personen met een arbeidsbeperking die aan de slag gaan als zelfstandigen of zelfstandigen met een arbeidsbeperking die al actief zijn, kunnen een ondersteuningspremie ontvangen. Vandaag kunnen werkgevers en zelfstandigen al beroep doen op de Vlaamse Ondersteuningspremie. Met de begeleidingspremie voor werkgevers versterken we de ondersteuning en komen we tegemoet aan een vraag van werkgevers.

Krijtlijnen overgangsmaatregelen vastgelegd

De invoering van individueel maatwerk zorgt ook voor een vereenvoudiging van het beleidskader voor personen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk bouwt verder op de ervaringen van de volgende maatregelen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel Collectief Maatwerk. Deze vier maatregelen worden geïntegreerd binnen het nieuwe beleidskader van individueel maatwerk. De krijtlijnen van de overgangsmaatregelen werden alvast vastgelegd in het decreet. Bekijk hieronder de krijtlijnen voor elke maatregel:

Volgende stappen 

De komende weken wordt het uitvoeringsbesluit vormgegeven in dialoog met de verschillende stakeholders. De goedkeuring van het uitvoeringsbesluit is voorzien tegen de zomer van 2022. Na de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit voorzien we een de nodige informatie op onze website en via onze nieuwsbrief Werkzin-e. Individueel maatwerk zal in 2023 in werking treden.

Blijf op de hoogte met Werkzin-e, de elektronische nieuwsbrief van het Departement Werk en Sociale Economie