Gedaan met laden. U bevindt zich op: Specifieke talenten aantrekken vanuit het buitenland Vlaams beleid rond Werk en Sociale Economie

Specifieke talenten aantrekken vanuit het buitenland

Hoe trekt de Vlaamse overheid gericht talenten aan die ontbreken op de Vlaamse arbeidsmarkt?

De Vlaamse overheid wil gericht buitenlandse talenten aantrekken naar de Vlaamse arbeidsmarkt. Daarmee wil ze

 • talenten vinden die bijdragen aan de groei van Vlaanderen als innovatieve kenniseconomie, Die vereist immers specifieke kennis en vaardigheden voor de productiviteit en competitiviteit van onze bedrijven.
 • een oplossing bieden voor de invulling van structurele knelpuntberoepen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Bij het zoeken van talent, vertrekt de Vlaamse overheid steeds vanuit het volgende principe:

 • Eerst wordt op de eigen arbeidsmarkt gezocht. Waar mogelijk worden mensen geactiveerd of gericht opgeleid of bijgeschoold.
 • Beschikt de Vlaamse arbeidsmarkt niet over het juiste potentieel, dan wordt in een gerichte samenwerking met Wallonië, Brussel, de grensgebieden en de Europese lidstaten gezocht naar geschikte talenten.
 • Pas in derde instantie wordt buiten de EU gezocht naar arbeidspotentieel.
  Het aantrekken van buitenlands talent mag niet leiden tot het vervangen van eigen werknemers, tot oneerlijke concurrentie of tot sociale dumping op onze arbeidsmarkt.

Of een buitenlandse werknemer toegang krijgt tot de Vlaamse arbeidsmarkt, hangt af van zijn scholing en/of van de functie:

 • Voor hoogopgeleide profielen geldt een algemeen vermoeden van tekorten op de arbeidsmarkt. Een arbeidsovereenkomst met een werkgever, een marktconform loon en een diploma als hooggeschoolde (minimum graduaat) geeft een buitenlandse werknemer eenvoudig toegang tot de arbeidsmarkt. Het salarisbarema voor hoogopgeleiden wordt berekend op basis van het gemiddeld jaarsalaris in België.
 • Middengeschoolde profielen kunnen aangetrokken worden uit het buitenland voor jobs waarvoor onze arbeidsmarkt structurele tekorten vertoont. De Vlaamse minister van Werk stelt tweejaarlijks, en na advies van de Adviescommissie voor Economische Migratie, een lijst op met functies waarvoor zich structurele tekorten voordoen (dynamische knelpuntberoepenlijst). Voor jobs op die lijst krijgen buitenlandse arbeidskrachten eenvoudig toegang tot de arbeidsmarkt als ze een contract met een werkgever kunnen voorleggen en ze het wettelijk bepaalde loon krijgen.
 • In uitzonderlijke gevallen kan ook voor functies die niet vermeld staan op de dynamische knelpuntberoepenlijst, in het buitenland gerekruteerd worden. Deze procedure is uitzonderlijk omdat voor deze functies geen structurele tekorten bestaan. De werkgever moet de aanvraag motiveren met een bijzondere economische of sociale reden. Zo moet hij al minstens zes weken een vacature hebben openstaan (via VDAB) die niet kan ingevuld worden door de aanwezige arbeidsreserve.

De toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt wordt verkregen met:

 • Arbeidskaarten en arbeidsvergunningen / gecombineerde vergunningen
  ☞ Lees meer
 • Beroepskaarten voor buitenlandse ondernemers
  Lees meer