Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besmettingen met mazelen nemen toe: “Ga niet in een wachtzaal zitten met koorts en huiduitslag” Zorg

Besmettingen met mazelen nemen toe: “Ga niet in een wachtzaal zitten met koorts en huiduitslag”

Nieuwsbericht
18 juni 2024

Net als in de rest van Europa, neemt ook in Vlaanderen het aantal besmettingen met mazelen toe. Het Departement Zorg kreeg dit jaar al 64 meldingen (tot en met 7 juni) van bevestigde of waarschijnlijke gevallen van mazelen in Vlaanderen. Dat is al bijna dubbel zoveel als het aantal meldingen vorig jaar. Mazelen is een heel besmettelijke ziekte die ook bij gezonde kinderen en volwassenen ernstige complicaties kan veroorzaken. In een recent rapport van de ECDC werden reeds 16 overlijdens gerapporteerd in de EU door mazelen in 2024. De belangrijkste adviezen zijn om zich te laten vaccineren als dat nog niet gebeurd is en thuis te blijven bij symptomen passend bij mazelen.

De meeste meldingen van mazelen komen momenteel uit Vlaams-Brabant, waar al 28 gevallen van mazelen gemeld werden. Dat heeft wellicht te maken met de nabijheid van Brussel, waar al eerder gesignaleerd werd dat mazelen circuleren. Maar ook in Oost-Vlaanderen (18) en Antwerpen (12) zijn er meer meldingen. In Limburg (3) en West- Vlaanderen (3) blijft het aantal meldingen nog beperkt. De meeste besmettingen zijn momenteel bij volwassenen van 25 tot 44 jaar oud en bij kinderen van 4 tot 9 jaar.

Joris Moonens, woordvoerder het Departement Zorg: “We zien nog geen grote uitbraken van mazelen in Vlaanderen zoals in sommige Europese landen, maar er duiken wel duidelijk meer besmettingen op binnen families, in scholen en kinderdagverblijven of kampen en ook besmettingen waarvan we de oorsprong niet kunnen identificeren. We moeten dus waakzaam zijn, want mazelen is geen onschuldige ziekte.”

Het Departement Zorg geeft een aantal adviezen om het risico op een ernstig ziekteverloop en de verspreiding van mazelen zo veel mogelijk te verkleinen.

  • Vaccinatie zorgt voor de beste bescherming tegen mazelen. In België worden kinderen een eerste keer gevaccineerd op de leeftijd van 12 maanden. Om de bescherming zo hoog mogelijk te krijgen, wordt een tweede dosis aanbevolen op de leeftijd van 9 jaar. Het Agentschap Opgroeien kon recent nog rapporteren dat de vaccinatiegraad bij kinderen van één jaar in Vlaanderen hoog blijft. Maar zelfs bij een hoge vaccinatiegraad kan mazelen blijven circuleren in groepen waar niet iedereen (volledig) gevaccineerd is.
  • Mazelen is een heel besmettelijke ziekte die zich verspreidt via de lucht. Wie symptomen van mazelen heeft, namelijk hoge koorts, rode ogen, een loopneus gevolgd door een vlekkerige rode huiduitslag die zich verspreidt van het hoofd naar het hele lichaam, blijft het beste thuis. Neem telefonisch contact op met de huisarts om een afspraak voor onderzoek te vragen. Ga niet in de wachtzaal tussen andere mensen zitten om blootstelling voor andere mensen te voorkomen. Enkele van de mazelengevallen in Vlaanderen werden besmet in een wachtzaal waar een persoon met mazelen aanwezig was. Als je de arts of het ziekenhuis verwittigt dan kunnen ze voorzorgsmaatregelen nemen om blootstelling aan andere personen te vermijden.
  • De arts zal een test doen voor mazelen. Blijf thuis tot de resultaten van deze test gekend zijn.
  • Kinderen met deze symptomen (koorts en huiduitslag) blijven best weg van de opvang, school of jeugdkampen om besmetting van andere kinderen te voorkomen.
  • Vermijd deze contacten tot 4 dagen na de start van de huiduitslag of tot het onderzoek van de dokter heeft uitgewezen dat het niet om mazelen gaat.

Het Departement Zorg heeft CLB’s huisartsen en ziekenhuizen verwittigd over de toename van het aantal gevallen van mazelen en waakzaamheid gevraagd.

Over mazelen

Mazelen is één van de meest besmettelijke infectieziekten. In een niet-gevaccineerde groep besmet één persoon met mazelen gemiddeld tot 12 andere personen. Het is veel besmettelijker dan griep of COVID-19. De ziekte begint zoals vele andere virale ziektes met gradueel toenemende koorts, een loopneus, rode ogen en hoesten. Typisch voor mazelen is de kenmerkende rode huiduitslag. Die begint eerst achter de oren, in het aangezicht, en gaat verder over de romp en het lichaam. Deze vlekjes voelen ruw als schuurpapier. De besmettelijke periode duurt van 4 dagen vóór tot 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag. Je bent dus al besmettelijk vóór de huiduitslag verschijnt.

Bij de meeste mensen verloopt mazelen zonder ernstige gevolgen, maar er is altijd een zeker risico op meer ernstige complicaties. Bij 1 tot 5% van de besmettingen bij kinderen treedt een longontsteking op die niet met antibiotica te behandelen is (bij volwassenen treedt deze complicatie frequenter op), bij 1 op de 1000 gevallen een hersenontsteking die dodelijk kan zijn. Bij zwangere vrouwen kan mazelen soms de oorzaak zijn van een miskraam of vroeggeboorte.