Gedaan met laden. U bevindt zich op: Als zorgprofessional een klacht indienen over uw professionele opleiding Klachten

Als zorgprofessional een klacht indienen over uw professionele opleiding

Als zorgverlener in opleiding problemen melden omtrent uw professionele opleiding

U kan in de eerste plaats contact opnemen met uw betrokken opleider, stagemeester of leidinggevende.
Als dit geen oplossing oplevert, kan u terecht bij:

  • uw coördinerend stagemeester of de erkenningscommissie(opent in uw e-mail applicatie) voor een stage op basis van een door het Departement Zorg opgevolgd stageplan
  • de verantwoordelijken voor het opleidingsonderdeel stage binnen de onderwijsinstelling
  • een vakbond of vereniging zoals VASO.

Voor arts-specialisten in opleiding verwijzen we naar de e-brochure van de FOD Volksgezondheid(opent in nieuw venster) die uitvoerig beschrijft wat u kan doen bij moeilijkheden.

Problemen melden over de erkenning van stagemeesters of stagediensten

Stagemeesters en stagediensten moeten om erkend te worden én blijven voldoen aan de vooropgestelde criteria. Als er aan deze criteria niet meer voldaan kan worden, kan de erkenning worden stopgezet. Lees meer over de erkenning van stagemeesters en stagediensten op de website van de FOD Volksgezondheid(opent in nieuw venster).

Voor vragen, bezorgdheden of klachten over vermoedelijke inbreuken op deze criteria kan u contact opnemen via stagemeester@gezondheid.belgie.be(opent in uw e-mail applicatie) bij de FOD Volksgezondheid die deze stagemeesters en stagediensten erkent. De FOD Volksgezondheid kan daarop evalueren of er nog voldaan wordt aan de vooropgestelde erkenningscriteria.