Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een klacht indienen over een organisatie of voorziening die het Departement Zorg erkent of subsidieert Klachten

Een klacht indienen over een organisatie of voorziening die het Departement Zorg erkent of subsidieert

Dien uw klacht altijd eerst bij de voorziening of organisatie zelf in.

  • Sommige voorzieningen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, hebben een eigen ombudsdienst. Een ombudsdienst is gebonden door het beroepsgeheim en moet de neutraliteit en onafhankelijkheid waarborgen bij de behandeling van uw klacht. Ook de CAW’s hebben een eigen klachtenmeldpunt(opent in nieuw venster).
  • Vindt u geen ombudsdienst, dien dan uw klacht in via het algemene contactadres van de organisatie of voorziening.

Met klachten over woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra of centra voor kortverblijf kunt u steeds terecht bij de Woonzorglijn(opent in nieuw venster) van het Departement Zorg, ook als u nog geen klacht hebt ingediend bij het woonzorgcentrum zelf.

Als de klachtenbehandeling van de voorziening of organisatie u toch geen (afdoend) antwoord opgeleverd heeft, dan kunt u bij ons terecht. Wij behandelen in tweede lijn uw klacht en proberen op onze beurt om een oplossing te zoeken. Wij kunnen echter nooit in de plaats beslissen van of optreden voor de betrokken voorziening of organisatie.

Verwijzingen naar andere meldpunten en klachtenprocedures

Andere types van klachten kunnen wij zelf niet behandelen. Hieronder vindt u specifieke meldpunten of ombudsdiensten waar u mogelijk terecht kunt met uw klacht.

Type klacht of voorzieningMeer informatie
Deontologische beroepsfouten van artsen

Orde der Artsen(opent in nieuw venster)
(georganiseerd in provinciale raden)

Schending van patiëntenrechten door professionals uit de ambulante sector (huisarts, specialist in een privépraktijk, zelfstandige verpleegster, een tandarts,…)Federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’(opent in nieuw venster)
Schade na een medische behandelingFonds Medische Ongevallen(opent in nieuw venster)
Taalklachten en gebrek aan Nederlandstaligheid in Brusselse ziekenhuizen of spoeddienstenMeldpunt taalklachten(opent in nieuw venster)
ThuisverpleegkundigenKlachten over de behandeling die u krijgt van een thuisverpleegkundige dient u in bij de Dienst voor geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)(opent in nieuw venster)
Klachten over de fysieke en psychische geschiktheid van alle gezondheidszorgbeoefenaars die vallen onder het toepassingsgebied van de Wet uitoefening gezondheidszorgberoepen (WUG), de kwaliteitsvolle praktijkvoering door deze gezondheidszorgberoepsbeoefenaars én de naleving van de patiëntenrechtenToezichtscommissie Kwaliteitswet
controle-toezicht@health.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)