Gedaan met laden. U bevindt zich op: Centrum voor Herstelverblijf De Mouterij in Aalst onder verhoogd toezicht Nieuwsberichten

Centrum voor Herstelverblijf De Mouterij in Aalst onder verhoogd toezicht

Nieuwsbericht
25 juni 2024

Het Departement Zorg heeft op 21 juni 2024 het centrum voor herstelverblijf Residentie de Mouterij in Aalst aangemaand. Het centrum voor herstelverblijf Residentie de Mouterij wordt uitgebaat door BV Residentie Karen en maakt onderdeel uit van de Korian Groep.

Wat is er aan de hand?

In het centrum voor herstelverblijf Residentie de Mouterij vond op 3 mei 2024 een inspectie plaats door Zorginspectie. Op 21 juni 2024 heeft het Departement Zorg de voorziening aangemaand om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Het Departement Zorg is omwille van de volgende redenen overgegaan tot de aanmaningsprocedure:

  • Er is geen personeel voor psychosociale ondersteuning;
  • Er zijn geen kinesitherapeuten, ergotherapeuten of logopedisten;
  • Dagelijkse onderhoud is onvoldoende;
  • Er worden geen verbetertrajecten opgesteld;
  • Men kan niet aantonen dat, indien een gebruiker langer in het centrum verblijft dan de maximale wettelijke verblijfsduur, de afwijking wordt gemotiveerd door het interdisciplinair team dat instaat voor de verzorging van de gebruiker;
  • Bij ontslag van de gebruiker uit het centrum wordt geen informatie verleend over de nazorg aan de gebruiker en de huisarts en andere relevante zorgverleners;
  • Tekorten op medicatieveiligheid

Verder zijn er nog heel wat andere tekorten in het inspectieverslag. Het inspectieverslag zelf kan worden teruggevonden op de website van Zorginspectie(opent in nieuw venster).

Wat moet er gebeuren?

Het centrum voor herstelverblijf moet binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanmaning een remediëringsplan insturen bij het departement. In dit remediëringsplan moet ze voor elk tekort acties omschrijven die zij gaan nemen en het tijdspad waarbinnen de tekorten moeten opgelost zijn. Het departement zal nagaan of deze acties voldoende kunnen zijn en of de aangegeven tijdspaden snel genoeg tot een oplossing kunnen leiden.

Indien de voorziening geen remediëringsplan instuurt, onvoldoende acties onderneemt, een tijdspad aangeeft dat te ver in de toekomst ligt of de acties onvoldoende uitvoert, kan het departement een volgende stap in het handhavingstraject opstarten.

Meer informatie over de aanmaning of andere handhavingsmiddelen kan u hier vinden(opent in nieuw venster).