Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oproep voor kandidaten voor de Vlaamse Werkgroep Bevolkingsonderzoek Nieuwsberichten

Oproep voor kandidaten voor de Vlaamse Werkgroep Bevolkingsonderzoek

Nieuwsbericht
5 september 2023

Wie in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek of een screening naar een bepaalde aandoening of ziekte wil organiseren, moet daarvoor een aanvraag indienen. De Vlaamse Werkgroep Bevolkingsonderzoek behandelt deze aanvragen en adviseert de Vlaamse Regering of een bepaald onderzoek of screening wel wenselijk is.

Deze Werkgroep Bevolkingsonderzoek is nu op zoek naar nieuwe leden om de werkgroep te versterken met specifieke expertise. Er wordt extra deskundigheid gezocht in de domeinen van de epidemiologie, gedragswetenschap, ethiek, juridische overwegingen en gezondheidseconomie.

De Werkgroep bestaat steeds uit een reeks vaste leden en kan worden aangevuld met externe deskundigen naargelang het onderwerp. Via deze oproep is het Departement Zorg vooral op zoek naar permanente leden, maar ook externe deskundigen mogen zich aanmelden. Kandidaturen moeten worden ingediend voor 1 oktober 2023.

Meer informatie over deze oproep tot kandidaatstelling voor de werkgroep bevolkingsonderzoek(opent in nieuw venster)