Gedaan met laden. U bevindt zich op: Woonzorgcentrum Residentie Moretus in Berchem onder verhoogd toezicht Nieuwsberichten

Woonzorgcentrum Residentie Moretus in Berchem onder verhoogd toezicht

Nieuwsbericht
20 juni 2024

Het departement Zorg heeft op 30 mei 2024 het woonzorgcentrum Residentie Moretus in Antwerpen (Berchem) aangemaand. Het woonzorgcentrum wordt uitgebaat door de BV Woon- en Zorgcentrum Residentie Moretus (Groep Armonea).

Wat is er aan de hand?

In het woonzorgcentrum Residentie Moretus vond op 21 maart 2024 een inspectie plaats door Zorginspectie. Op 30 mei 2024 heeft het Departement Zorg de voorziening aangemaand om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Het Departement Zorg is omwille van de volgende redenen overgegaan tot de aanmaningsprocedure:

  • De voorziening kampt met een tekort bij de verpleegkundigen
  • Er blijven een aantal tekorten rond de infrastructuur
  • Er werden verschillende tekorten rond de medicatieveiligheid aangetroffen
  • Er blijven tekorten in de zorgpraktijk en de zorgdossiers
  • Er werd vastgesteld dat het drinkbaar water niet binnen handbereik van de bewoners lag

Verder zijn er nog heel wat andere tekorten in het inspectieverslag. Het inspectieverslag zelf kan worden teruggevonden op de website van Zorginspectie(opent in nieuw venster).

Wat moet er gebeuren?

Het woonzorgcentrum moet binnen de 15 dagen na ontvangst van de aanmaning een remediëringsplan insturen bij het departement. In dit remediëringsplan moet ze voor elk tekort acties omschrijven die zij gaan nemen en het tijdspad waarbinnen de tekorten moeten opgelost zijn. Het departement zal nagaan of deze acties voldoende kunnen zijn en of de aangegeven tijdspaden snel genoeg tot een oplossing kunnen leiden.

Als de voorziening geen remediëringsplan instuurt, onvoldoende acties onderneemt, een tijdspad aangeeft dat te ver in de toekomst ligt of de acties onvoldoende uitvoert, kan het departement een volgende stap in het handhavingstraject opstarten.

Meer informatie over de aanmaning of andere handhavingsmiddelen kan u hier vinden.(opent in nieuw venster)